skan_nyt_med_virksomheder.png

Brug medarbejdernes ideer

86 %

... af de offentlige innovationer har medarbejderne i en nøglerolle.

Del illustration

MEDARBEJDERNE IGANGSÆTTER og fremmer ofte innovation

Fig_kap7_4.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der er fremmet af eller igangsat af medarbejderne. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.

Del illustration

MEDARBEJDERNE SPILLER NØGLEROLLER I INNOVATIONEN på både kommunale, regionale og statslige arbejdspladser

Fig_kap7_5.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der er igangsat af eller fremmet af medarbejderne i hhv. kommune, region og stat. Der er ingen signifikant forskel mellem medarbejdernes rolle i de tre sektorer. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093

Del illustration

quote-dummy.jpg

“For det første skal man give medarbejderne den fornødne plads i hverdagen til, at de kan løfte blikket og tænke på, hvordan man kan udvikle en indsats i fremtiden. For det andet må man skabe rum, hvor medarbejderne kan tale sammen på kryds og tværs i organisationen. For det tredje skal de gode ideer nedefra komme til ledelsens kendskab, så de kan forstørres op og virkelig give effekt på bundlinjen. Og endelig må man udvikle en kultur, hvor innovation bliver anerkendt som karrierefremmende på lige fod med den sikre drift.”

Del citat

Jacob Torfing, professor, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet.

Jacob Torfing forsker i offentlig ledelse, netværk og samarbejdsdreven innovation og er forfatter og medforfatter til en lang række forskningsartikler og bøger om emnerne. Kontakt: 46 74 21 85, jtor@ruc.dk

I BILLUND ER PARK- OG VEJMEDARBEJDERNE OGSÅ TURISTGUIDER

icon-check.png

I Billund Kommunes afdeling for Park & Vej har medarbejderne fundet en løsning, som klæder dem bedre på til at tage sig af henvendelser fra forbipasserende borgere og til at hjælpe turister med at finde vej. Dermed yder medarbejderne en service, som kommunen ikke på anden måde ville have ressourcer til at tilbyde.

Læs hele casen her Se videoen her

quote-dummy.jpg

Lotte Bøgh Andersen,

“Medarbejderne er nødt til at kende organisationens vision og målsætning for at kunne lave innovation, som understøtter den. De skal vide, hvorfor de er der, og de skal være motiverede for at forbedre de offentlige ydelser. Og så skal man som leder ikke beskrive hele vejen hen til målet i detaljer, men efterlade et frirum, hvor medarbejderne selv kan afsøge nye veje. Det kræver en ledelse, som både er god til at sætte retning, til at dele visionen med medarbejderne og til at holde fast i de langsigtede mål.”

Del citat

Lotte Bøgh Andersen, professor, Aarhus Universitet.

Lotte Bøgh Andersen forsker ved Institut for Statskundskab i offentligt ansatte og deres ledere samt i private leverandører af offentlige serviceydelser. Hendes forskning er specielt fokuseret på, hvordan ledelse, motivation, incitamenter og normer påvirker ydeevnen hos medarbejdere og organisationer. Kontakt:  87 16 57 26, lotte@ps.au.dk

KOMMUNALT-PRIVAT SAMARBEJDE SKÅNER KLOAKKER, MILJØ OG PENGEPUNG

icon-check.png

Sammen med en lokal virksomhed har Ikast-Brande Kommune udviklet et særligt permarør i porøs beton, der tillader vand fra store regnskyl at sive igennem. Det kan lede regnvand væk fra vejbanen og direkte ned i jorden. Opfindelsen gør en ellers dyr udvidelse af kloaknettet mindre presserende og er indtil videre installeret langs fem veje i kommunen.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“Onsdag er de indsattes lønningsdag – og min vigtigste deadline. Det betyder meget for de indsatte at få lønnen til tiden, så de kan købe mad og smøger. Vi kalder det dynamisk sikkerhed, og det er lige så vigtigt som den fysiske sikkerhed, der kommer af hegn og låse. Men tidligere modtog jeg ikke altid timeregistreringerne i tide, hvis der var ferie eller sygdom. Det irriterede mig, så jeg har foreslået en løsning, der sikrer, at lønudbetalingen kan ske rettidigt. Og det har ledelsen taget godt imod. Mit råd til andre medarbejdere er: Tag ansvar og byd selv ind. Vent ikke på at blive spurgt. Ledelsen skal dog alligevel altid huske at spørge! – også blandt de små personalegrupper på en arbejdsplads.”

Del citat

Anette Wittrock, kontorfuldmægtig, Jyderup Fængsel,

Kontakt: 72 55 22 17, anette.wittrock@kriminalforsorgen.dk