MEDARBEJDERNE SPILLER NØGLEROLLER I INNOVATIONEN PÅ BÅDE KOMMUNALE, REGIONALE OG STATSLIGE ARBEJDSPLADSER

Fig_kap7_5.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der er igangsat af eller fremmet af medarbejderne i hhv. kommune, region og stat. Der er ingen signifikant forskel mellem medarbejdernes rolle i de tre sektorer. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093

Læs mere om medarbejdernes rolle i kapitel 7.3 i bogen "Innovationsbarometeret – højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation." Læs e-bogen gratis her