FRIVILLIGES BIDRAG TIL INNOVATION

FRIVILLIGE VÅGEKONER LETTER DEN SIDSTE TID

icon-check.png

Ofte tillod arbejdspresset på plejehjem og sygehuse ikke, at der kunne sidde en ansat og våge ved en døendes sengeleje, når det ikke var nødvendigt af hensyn til behandlingen. Særligt om natten var der problemer med at finde mandskab. Det problem satte en pensioneret sygeplejerske fra Bornholm sig for at løse i 2004. Hun dannede et korps af frivillige vågekoner på øen og kontaktede siden Røde Kors, der gjorde vågetjenesterne landsdækkende.

icon-before.png

Sager om energimærkninger hobede sig op hos Energistyrelsen, hvor hver enkelt sag kunne ryge mange gange frem og tilbage mellem forskellige sagsbehandlere og indimellem strande mellem to skriveborde. Manglen på faste rutiner havde medført en sagspukkel på mere end 300 gamle sager, som havde ventet på afgørelse i op til to år. I kombination med årlige budgetreduktioner på 2 pct. satte de stigende sagsmængder styrelsen under et ressourcepres. Noget måtte gøres anderledes, så borgerne hurtigere k svar.

icon-reuse.png

Hvis der er brug for våge-assistance, kan personale fra plejehjem, sygehuse eller hjemmeplejen nu ringe efter hjælp fra frivillige vågekoner. Røde Kors har 81 vågetjenester fordelt over hele landet med mere end 1.000 frivillige kvinder og mænd, som i 2015 vågede over 1.017 døende mennesker. Ofte på et plejehjem, men undertiden også i private hjem og på sygehuse. Ældre Sagen driver også vågetjenester med 488 frivillige fordelt over hele landet. De etablerede tjenesten i 2010 og mærker stigende efterspørgsel. Vågekonerne deltager ikke i behandlingen og overtager ikke dele af personalets lønnede arbejde, men supplerer med mere tryghed og nærvær til den døende. Det kan være ved at holde hånd, tale lidt eller læse højt. Også familien har stor nytte af vågerne, som aflaster de pårørende, der kan få nogle timers søvn, mens deres kæres hånd holdes af en våger..

icon-reuse.png

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Alice Pauck Hansen, aktivitetsleder, Vågekonerne, Bornholm,
30 57 32 88, alice.pauck@gmail.com

Alexandra Dessoy, udviklingskonsulent, Vågetjenesten, Røde Kors,
23 34 40 46, alilb@rodekors.dk

Camilla Stubbe Teglbjærg, konsulent, Vågetjenesten, Ældre Sagen,
29 11 42 95, cst@aeldresagen.dk

Lissy Madsen, leder, Plejecenter Snorrebakken, Rønne,
30 18 05 11, lissy.madsen@brk.dk

Læs mere om medarbejdernes rolle i kapitel 7.3 i bogen "Innovationsbarometeret – højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation."  Læs e-bogen gratis her