DER BLIVER GJORT NOGET AKTIVT FOR AT SPREDE MERE END HVER ANDEN INNOVATION

Fig_kap5_12.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der har svaret, at de har gjort noget aktivt for at sprede den seneste innovation. Spørgsmålet lyder “Har I gjort noget aktivt for at sprede innovationen, så andre kan genbruge jeres løsning?”. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.

Læs mere om spredning af innovation i kapitel 5 i bogen "Innovationsbarometeret – højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation." Læs e-bogen gratis her