BEDRE KVALITET OG BORGERINDDRAGELSE LYKKES OFTERE NÅR BORGERNE DELTAGER

Fig_kap7_11.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der fører til øget borgerinddragelse og kvalitet fordelt på, hvorvidt borgerne har spillet en rolle. Andelen, der opnår borgerinddragelse og kvalitet, er signifikant højere for de innovationer, hvor borgerne har spillet en rolle. Sammenhængen består, når der kontrolleres for innovationstype og delsektor. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.

Læs mere om borgernes rolle i kapitel 7.5 i bogen "Innovationsbarometeret – højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation." Læs e-bogen gratis her