skan_nyt_med_virksomheder.png

opfind et produkt

41 %

... af de offentlige innovationer tager nye produkter i brug

Del illustration

VED PRODUKTINNOVATIONER SAMARBEJDES DER 3 GANGE SÅ OFTE MED PRIVATE VIRKSOMHEDER

produkt.jpg

Procenttallene angiver den andel af de offentlige arbejdspladser, der har indført nye produkter versus øvrige innovationsformer set under ét opdelt på, om der er samarbejdet med private virksomheder om innovation. Undersøgelsen baserer sig på svar fra 1.255 arbejdspladser.

Del illustration

KNAP HALVDELEN AF DE KONKRETE INNOVATIONER består af flere innovationstyper

 

Fig_kap4_6.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der dækker ændringer inden for hhv. en, to, tre eller alle fire innovationstyper: Proces- og organisation, serviceydelser, produkter og kommunikation. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af innovative arbejdspladser. Antal observationer = 1.093.

Del illustration

KEMOPUMPE SPARER SENGEPLADS OG SÆTTER KRÆFTPATIENTER FRI

icon-check.png

550 sengedage fordelt på 75 patienter har Hæmatologisk Klinik ved Rigshospitalet sparet i løbet af knapt to år ved at give kemoterapi med en bærbar pumpe i stedet for at indlægge patienterne. En sengedag for en leukæmipatient koster gennemsnitligt mellem 5.000 og 6.000 kr. Samtidigt kan patienterne leve et mere normalt liv sammen med deres pårørende og udsættes bl.a. for mindre risiko for hospitalsinfektioner.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“Det offentlige kan blive bedre til innovation ved at erkende, at man på nogle områder har en særligt høj viden og løser behov, som har kommercielt potentiale. Men der er langt fra behov og idé til et markedsmodent produkt, og her er der brug for gode rammer og samarbejdsprocesser. Et nyt produkt skal løbende udvikles og testes i den daglige praksis, hvor tiden er knap og ressourcerne få. Derfor skal både den private og offentlige aktør have direkte incitamenter til at deltage i udviklingen og mulighed for at integrere den i det daglige arbejde.”

Del citat

Kasper Edwards, seniorforsker, DTU Management Engineering.

Kasper Edwards forsker i innovative processer, produktivitet og arbejdsmiljø og er medlem af Center for Offenligt Innovations Innovationspanel. Kontakt:  45 25 60 10, kaed@dtu.dk

DIGITAL GENOPTRÆNING SPARER KØREPENGE OG BEHANDLERTID

icon-check.png

Op til 18 pct. kan kommunerne spare pr. borger, der benytter genoptræningsteknologi hjemme efter en knæ- eller hofteoperation. Besparelserne sker primært på transport og i mindre grad på fysioterapitimer. 96 pct. af borgerne erklærer sig tilfredse med hjemmetræningen, og effekten er lige så god som ved holdtræning. Terapeuter og borgere udtrykker samtidig glæde over mere motiverende, individualiserede og fleksible forløb.

Læs hele casen her