Jo flere udsagn om samarbejde, risikovillighed, anerkendelse og åbenhed, der passer med organisationskulturen, jo oftere igangsætter medarbejderne innovation

11.2.jpg

Procentandel af offentlige innovationer. Den forventede sandsynlighed for, at medarbejderne var med til at igangsætte den senest indførte innovation. Arbejdspladser, der er enige i 3-4 eller 5-7 af udsagnene, har i signifikant højere grad haft medarbejdere med i igangsættelsen set ift. de arbejdspladser, der er enige i 0-2 af udsagnene. Ved beregningen er der taget højde for (kontrolleret for) innovationstype, delsektor, antal ansatte og kommunestørrelse (antal indbyggere – kun for kommunale arbejdspladser). Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser. Antal observationer = 1.093.

Læs mere om organisering af innovation i kapitel 11 i bogen "Innovationsbarometeret – højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation." Læs e-bogen gratis her