skan_nyt_med_virksomheder.png

Sæt politisk retning

69 %

... af de offentlige innovationer er igangsat eller fremmet af politikere

Del illustration

DEN NÆRMESTE POLITISKE LEDELSE spiller lidt oftere en rolle i kommunale innovationer end i statslige

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der er igangsat af eller fremmet af den nærmeste politiske ledelse i hhv. kommune, region og stat. Den nærmeste politiske ledelse spiller en signifikant større rolle i kommunerne, end den gør i staten. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.

Del illustration

LOVGIVNING OG NATIONALE POLITISKE KRAV spiller lidt oftere en rolle i kommunale innovationer end i statslige

Fig_kap7_8.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der er igangsat af eller fremmet af den nærmeste politiske ledelse i hhv. kommune, region og stat. Den nærmeste politiske ledelse spiller en signifikant større rolle i kommunerne, end den gør i staten. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.

Del illustration

quote-dummy.jpg

“Hvis man skal innovere radikalt på velfærdsområdet, er man også nødt til at innovere de politiske processer. Begynder man enhver diskussion med at have sine grundholdninger og sige nej, kommer man ingen vegne. Men det behøver ikke at være mere indviklet, end at man aftaler at bruge det første kvarter af et møde på at være undersøgende og nysgerrig, for så kan politikerne se tingene på en anden måde og komme væk fra deres vante standardmeninger – og det er nødvendigt.”

Del citat

Annemette Digmann, forsker i ledelse og innovation,

har bl.a. drevet omfattende aktionsforskning i kommuner og skrevet en lang række artikler om bl.a. politisk dreven innovation. Tidligere innovationschef i Region Midtjylland. Forfatter til bl.a. bogen 'Vi er på vej – offentlig innovation 2.0'.

DE FOLKEVALGTE SKAL LEDE FORANDRINGER I LOKALSAMFUNDET

icon-check.png

De folkevalgte skal i tæt dialog med borgerne tage lederskab i lokalsamfundet. Det er essensen i Kommune 3.0 – Skanderborg Kommunes vision siden 2012. Et af forandringsværktøjerne er § 17, stk. 4-udvalg, hvor borgere, erhvervs- og foreningsliv sammen med byrødderne udvikler løsninger på lokalområdets udfordringer.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“Vi offentligt ansatte kan ikke gennemføre radikal innovation uden politikernes aktive medvirken. Heldigvis – den offentlige sektor er demokratisk ledet. Det bedste, de folkevalgte kan gøre for innovationen, er derfor at stille sig helt ud på kanten af deres erkendelser og tvivle – offentligt – på, om det, vi hidtil har gjort, er det mest effektfulde. Det frisætter nemlig de offentligt ansatte til at eksperimentere. Men når en politiker, særligt en magthaver, har det mod, belønnes det ikke altid. Det kan af medier og opposition let fordrejes til en ’indrømmelse’ af selv at have fejlet! Og dét slår den hjælpsomme tvivl ihjel på 10 sekunder.”

Del citat

Helene Bækmark, kommunaldirektør, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Før da direktør for ældre- og handicapforvaltningen, Odense Kommune samt for Pleje, sundhed og arbejdsmarked, Fredericia Kommune. Medopfinder af hverdagsrehabilitering, som siden spredte sig til mange kommuner. Kontakt: 72 53 10 02, hbaek@fmk.dk

I HOLBÆK FINDER BORGERE OG POLITIKERE LØSNINGER I FÆLLESSKAB

icon-check.png

De folkevalgte skal – i tæt dialog med borgerne – tage lederskab i lokalsamfundet. Det er essensen i Kommune 3.0 – Skanderborg Kommunes vision siden 2012. Et af forandringsværktøjerne er § 17, stk. 4-udvalg, hvor borgere, erhvervs- og foreningsliv sammen med byrødderne udvikler løsninger på lokalområdets udfordringer.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“Mange politikere bliver blanke i blikket, når de skal udvikle ny politik, og beder så administrationen om et udspil. Det fører ofte til en gætteleg, hvor administrationen forsøger at tilpasse deres løsninger til en antagelse om, hvad politikerne vil høre, og det sætter en masse begrænsninger. Hvis politikerne derimod søger information bredt og får talt med mange forskellige mennesker om en problemstilling, giver det en helt anden type inspiration til at tænke nyt. Men det skal ske tidligt i processen, før der går partipolitik og positionering i den.”

Del citat

Eva Sørensen, professor ved Roskilde Universitet. 

Eva Sørensen forsker ved Institut for Samfund og Globalisering i politisk lederskab, samarbejdsdreven innovation og innovation i den offentlige sektor. Kontakt: 46 74 24 86, eva@ruc.dk