ET STORT FLERTAL AF KOMMUNERNE, REGIONERNE OG MINISTERIERNE HAR OVERORDNEDE STRATEGISKE INNOVATIONSINDSATSER

13.1.jpg

Procentandele af kommuner, regioner og ministerier, der i 2014 har svaret ja til at have en innovationspulje med administrativ eller politisk udmøntning, en samlet innovationsstrategi, der er administrativt eller politisk vedtaget, en central eller decentral innovationsenhed, én af delene eller én af delene inkl. hvis undervejs. Resultaterne er ikke opvægtet til den samlede population af kommuner, regioner og ministerier. Antal observationer = 79.

Læs mere om strategisk fokus på innovation i kapitel 13 i bogen "Innovationsbarometeret – højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation." Læs e-bogen gratis her