skan_nyt_med_virksomheder.png

Skab ny dialog

50 %

... af innovationerne i den offentlige sektor fornyr kommunikationen

Del illustration

Kommunikationsinnovationer giver bedre borgerinddragelse

Fig_kap4_15.jpg

Procentandele af offentlige innovationer af den givne type, der har opnået større borgerindflydelse. Der er kun vist de innovationstyper, der i signifikant højere eller mindre grad end alle de øvrige innovationer har ført til større borgerindflydelse. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.

Del illustration

KOMMUNIKATIONSINNOVATIONER HAR FORSKELLIG UDBREDELSE i delsektorer i kommunerne og staten

 

Fig_kap4_4.jpg

Procentandele af arbejdspladser i delsektorerne, der har indført kommunikationsinnovation i 2013-2014. Kun vist såfremt de afviger signifikant fra de øvrige delsektorer. Den stiplede linje viser den gennemsnitlige hyppighed af kommunikationsinnovationer i hele den offentlige sektor. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser. Antal observationer = 1.255.

Del illustration

BILLEDKORT HJÆLPER DEMENTE TIL AT UDTRYKKE DERES ØNSKER

icon-check.png

For at lette demente beboeres vanskeligheder ved at udtrykke deres behov, har to plejehjem i Halsnæs og Helsingør kommuner indført samtalemetoden Talking Mats. Den forbedrede dialog med personalet giver større medbestemmelse i dagliglivet og højere livskvalitet.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“De digitale kommunikationskanaler rummer et stort potentiale for at mobilisere borgerne på nye måder. Borgerne kan bidrage med social kapital i form af viden eller arbejdskraft til et fællesskab eller netværk, hvor de ikke bare får noget igen i forholdet 1:1, men så at sige får hele fællesskabet tilbage. Det kunne eksempelvis være, når forældre får mulighed for digitalt at koordinere transporten til og fra skole, børnehave, legeaftaler eller fritidsaktiviteter.”"

Del citat

Niels Thyge Thygesen, lektor, ph.d., Copenhagen Business School.

Niels Thyge Thygesen forsker i bl.a. systemog kommunikationsteori i relation til offentlig styring ved CBS’ Department of Management, Politics and Philosophy. Kontakt: 38 15 35 54, ntt.mpp@cbs.dk

BORGER-APP GIVER KOMMUNEN TIP OM REPARATIONER

icon-check.png

Ved en fælles indsats har en række kommuner udviklet app’en ‘Rapport fra Stedet’, hvor borgere kan indberette tilfælde af fx huller i vejen og mørklagte gader direkte fra mobilen. Muligheden for at give et hurtigt tip har betydet flere henvendelser og forenklede sagsgange i flere kommuner, fx har Fredericia fået 931 indberetninger fra februar til august 2016.

Læs hele casen her

TELETOLKE FORBEDRER KVALITETEN OG SPARER RESSOURCER

icon-check.png

4 mio. kr. sparede Region Syddanmark i 2015 ved at bruge videotolke i stedet for at hyre tolke til at møde fysisk frem ved konsultationer på hospitaler og i psykiatrien. Dertil kommer et sparet tidsforbrug for patienter og medarbejdere pga. hurtigere afvikling af samtaler, som anslås at svare til 5 mio. lønkroner.

Læs hele casen her