Kommunikationsinnovationer giver bedre borgerinddragelse

Fig_kap4_15.jpg

Procentandele af offentlige innovationer af den givne type, der har opnået større borgerindflydelse. Der er kun vist de innovationstyper, der i signifikant højere eller mindre grad end alle de øvrige innovationer har ført til større borgerindflydelse. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.

Læs mere om kommunikationsinnovation i kapitel 4 i bogen "Innovationsbarometeret – højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation." Læs e-bogen gratis her