KOMMUNIKATIONSINNOVATIONER HAR FORSKELLIG UDBREDELSE I DELSEKTORER I KOMMUNERNE OG STATEN

Fig_kap4_4.jpg

Procentandele af arbejdspladser i delsektorerne, der har indført kommunikationsinnovation i 2013-2014. Kun vist såfremt de afviger signifikant fra de øvrige delsektorer. Den stiplede linje viser den gennemsnitlige hyppighed af kommunikationsinnovationer i hele den offentlige sektor. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser. Antal observationer = 1.255.

Læs mere om kommunikationsinnovation i kapitel 4 i bogen "Innovationsbarometeret – højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation." Læs e-bogen gratis her