ØGET BORGERINDDRAGELSE FOREKOMMER HYPPIGERE, NÅR FRIVILLIGE FORENINGER SPILLER EN ROLLE

Fig_kap7_14.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der fører til øget borgerinddragelse fordelt på, hvorvidt frivillige har spillet en rolle. Andelen, der opnår borgerinddragelse, er signifikant højere for de innovationer, hvor frivillige har spillet en rolle. Sammenhængen består, når der kontrolleres for innovationstype og delsektor. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.

Læs mere om frivilliges rolle i kapitel 7.5 i bogen "Innovationsbarometeret – højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation." Læs e-bogen gratis her