SKAB NY DIALOG

48%

... af innovationerne i den offentlige sektor fornyr kommunikationen

Del illustration

STØRRE BORGERINDDRAGELSE OPNÅS OFTERE, NÅR KOMMUNIKATIONEN ER MED

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der har ført øget borgerinddragelse med fordelt på, hvilken innovationstyper, som den seneste innovation bestod af. Resultaterne er opvægtet til den samlede population af offentlige arbejdspladser. Antal observationer = 1.942.

Del illustration

NÆSTEN HALVDELEN AF DE OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER HAR INDFØRT EN KOMMUNIKATIONSINNOVATION I 2015-2016

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige arbejdspladser, der har indført en proces-eller organisatorisk innovation, serviceinnovation, kommunikationsinnovation, produktinnovation eller én innovation, uanset type, i 2015-2016. Spørgsmålet lyder: “Har jeres arbejdsplads i perioden 2015-2016 indført… - Nye eller væsentligt ændrede produkter? – Nye eller væsentligt ændrede serviceydelser? – Nye eller væsentligt ændrede processer eller måder at organisere arbejdet på? – Nye eller væsentligt ændrede måder at kommunikere med omverdenen på?”. Resultaterne er opvægtet til den samlede population af offentlige arbejdspladser. Antal observationer = 2.362.

 

Del illustration

Case

BILLEDKORT HJÆLPER DEMENTE TIL AT UDTRYKKE DERES ØNSKER

icon-check.png For at lette demente beboeres vanskeligheder ved at udtrykke deres behov, har to plejehjem i Halsnæs og Helsingør kommuner indført samtalemetoden Talking Mats. Den forbedrede dialog med personalet giver større medbestemmelse i dagliglivet og højere livskvalitet.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“De digitale kommunikationskanaler rummer et stort potentiale for at mobilisere borgerne på nye måder. Borgerne kan bidrage med social kapital i form af viden eller arbejdskraft til et fællesskab eller netværk, hvor de ikke bare får noget igen i forholdet 1:1, men så at sige får hele fællesskabet tilbage. Det kunne eksempelvis være, når forældre får mulighed for digitalt at koordinere transporten til og fra skole, børnehave, legeaftaler eller fritidsaktiviteter.”"

Del citat

Niels Thyge Thygesen, lektor, ph.d., Copenhagen Business School.

Niels Thyge Thygesen forsker i bl.a. systemog kommunikationsteori i relation til offentlig styring ved CBS’ Department of Management, Politics and Philosophy. Kontakt: 38 15 35 54, ntt.mpp@cbs.dk

Case

BORGER-APP GIVER KOMMUNEN TIP OM REPARATIONER

icon-check.png Ved en fælles indsats har en række kommuner udviklet app’en ‘Rapport fra Stedet’, hvor borgere kan indberette tilfælde af fx huller i vejen og mørklagte gader direkte fra mobilen. Muligheden for at give et hurtigt tip har betydet flere henvendelser og forenklede sagsgange i flere kommuner, fx har Fredericia fået 931 indberetninger fra februar til august 2016.

Læs hele casen her

Case

TELETOLKE FORBEDRER KVALITETEN OG SPARER RESSOURCER

icon-check.png 4 mio. kr. sparede Region Syddanmark i 2015 ved at bruge videotolke i stedet for at hyre tolke til at møde fysisk frem ved konsultationer på hospitaler og i psykiatrien. Dertil kommer et sparet tidsforbrug for patienter og medarbejdere pga. hurtigere afvikling af samtaler, som anslås at svare til 5 mio. lønkroner. Patienterne får en bedre service i form af en generelt højere kvalitet i videotolkningerne, som typisk har et højere fagligt indhold, fordi tolkene “fylder” mindre. Samtidig minimeres brugen af familiemedlemmer som tolke.

Læs hele casen her