INNOVATIONENS FORMÅL ER OFTE FASTLAGT, MEN ÆNDRES I HVERT FJERDE TILFÆLDE

9.1.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der har fastlagt og ændret formål med innovationen undervejs. Spørgsmålet lyder: ”Var formålet med innovationen fastlagt på forhånd?”. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.

Læs mere om innovationsprocesser i kapitel 9 i bogen "Innovationsbarometeret – højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation." Læs e-bogen gratis her