FORMÅL MED EVALUERING

Fig_kap10_1.jpg

Procentandele af evalueringer, der har et givent formål. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 446.

Læs mere om evaluering af innovation i kapitel 10 i bogen "Innovationsbarometeret – højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation." Læs e-bogen gratis her