BRUG MEDARBEJDERNES IDEER

92%

... af de offentlige innovationer har medarbejderne i en nøglerolle.

Del illustration Download illustration

MEDARBEJDERNE SPILLER EN NØGLEROLLE I OFFENTLIG INNOVATION

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der er fremmet af eller igangsat af medarbejderne. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2015-2016. Antal observationer = 1.942.

Del illustration

MEDARBEJDERNES ARBEJDE MED OFFENTLIG INNOVATION GIVER ØGET VÆRDI

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer indført i 2015-2016, der har resulteret i øget kvalitet, effektivitet, medarbejdertilfredshed eller borgerinddragelse fordelt på, hvorvidt innovationen er igangsat af eller fremmet af medarbejderne. Der opnås signifikant oftere øget kvalitet, medarbejdertilfredshed og borgerinddragelse, når medarbejderne spiller en rolle. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af innovative arbejdspladser. Antal observationer = 1.942. 

Del illustration

Case

KEMOPUMPE SPARER SENGEPLADS OG SÆTTER KRÆFTPATIENTER FRI

icon-check.png 550 sengedage fordelt på 75 patienter har Hæmatologisk Klinik ved Rigshospitalet sparet i løbet af knapt to år ved at give kemoterapi med en bærbar pumpe i stedet for at indlægge patienterne. En sengedag for en leukæmipatient koster gennemsnitligt mellem 5.000 og 6.000 kr. Samtidigt kan patienterne leve et mere normalt liv sammen med deres pårørende og udsættes bl.a. for mindre risiko for hospitalsinfektioner.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“For det første skal man give medarbejderne den fornødne plads i hverdagen til, at de kan løfte blikket og tænke på, hvordan man kan udvikle en indsats i fremtiden. For det andet må man skabe rum, hvor medarbejderne kan tale sammen på kryds og tværs i organisationen. For det tredje skal de gode ideer nedefra komme til ledelsens kendskab, så de kan forstørres op og virkelig give effekt på bundlinjen. Og endelig må man udvikle en kultur, hvor innovation bliver anerkendt som karrierefremmende på lige fod med den sikre drift.”

Del citat

Jacob Torfing, professor, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet.

Jacob Torfing forsker i offentlig ledelse, netværk og samarbejdsdreven innovation og er forfatter og medforfatter til en lang række forskningsartikler og bøger om emnerne. Kontakt: 46 74 21 85, jtor@ruc.dk

Case

I BILLUND ER PARK- OG VEJMEDARBEJDERNE OGSÅ TURISTGUIDER

icon-check.png I Billund Kommunes afdeling for Park & Vej har medarbejderne fundet en løsning, som klæder dem bedre på til at tage sig af henvendelser fra forbipasserende borgere og til at hjælpe turister med at finde vej. Dermed yder medarbejderne en service, som kommunen ikke på anden måde ville have ressourcer til at tilbyde.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“Medarbejderne er nødt til at kende organisationens vision og målsætning for at kunne lave innovation, som understøtter den. De skal vide, hvorfor de er der, og de skal være motiverede for at forbedre de offentlige ydelser. Og så skal man som leder ikke beskrive hele vejen hen til målet i detaljer, men efterlade et frirum, hvor medarbejderne selv kan afsøge nye veje. Det kræver en ledelse, som både er god til at sætte retning, til at dele visionen med medarbejderne og til at holde fast i de langsigtede mål.”

Del citat

Lotte Bøgh Andersen, professor, Aarhus Universitet.

Lotte Bøgh Andersen forsker ved Institut for Statskundskab i offentligt ansatte og deres ledere samt i private leverandører af offentlige serviceydelser. Hendes forskning er specielt fokuseret på, hvordan ledelse, motivation, incitamenter og normer påvirker ydeevnen hos medarbejdere og organisationer. Kontakt: 87 16 57 26, lotte@ps.au.dk

Case

KOMMUNALT-PRIVAT SAMARBEJDE SKÅNER KLOAKKER, MILJØ OG PENGEPUNG

icon-check.png Sammen med en lokal virksomhed har Ikast-Brande Kommune udviklet et særligt permarør i porøs beton, der tillader vand fra store regnskyl at sive igennem. Det kan lede regnvand væk fra vejbanen og direkte ned i jorden. Opfindelsen gør en ellers dyr udvidelse af kloaknettet mindre presserende og er indtil videre installeret langs fem veje i kommunen.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“Onsdag er de indsattes lønningsdag – og min vigtigste deadline. Det betyder meget for de indsatte at få lønnen til tiden, så de kan købe mad og smøger. Vi kalder det dynamisk sikkerhed, og det er lige så vigtigt som den fysiske sikkerhed, der kommer af hegn og låse. Men tidligere modtog jeg ikke altid timeregistreringerne i tide, hvis der var ferie eller sygdom. Det irriterede mig, så jeg har foreslået en løsning, der sikrer, at lønudbetalingen kan ske rettidigt. Og det har ledelsen taget godt imod. Mit råd til andre medarbejdere er: Tag ansvar og byd selv ind. Vent ikke på at blive spurgt. Ledelsen skal dog alligevel altid huske at spørge! – også blandt de små personalegrupper på en arbejdsplads.”

Del citat

Anette Wittrock, kontorfuldmægtig, Jyderup Fængsel,

Kontakt: 72 55 22 17, anette.wittrock@kriminalforsorgen.dk

Case

INNOVATIONSKULTUR PÅ SKEMAET I VEJLES SOMMERSKOLE

icon-check.png Vejle Kommune har siden 2013 hvert år inviteret medarbejderne til en innovationssommerskole, der nu har haft 1.200 medarbejdere på skolebænken. Det skaber en åben organisationskultur, hvor medarbejdere fra alle slags arbejdspladser får lyst til at bidrage til innovationen.

Læs hele casen her

Case

HERNING VISER VEJEN TIL EN BEDRE BØRN- OG UNGEINDSATS

icon-check.png Med udsigt til besparelser valgte Herning Kommune at investere i indsatsen over for udsatte børn og unge. I tre distrikter indførte kommunen en ny model efter svensk inspiration, der fokuserer på forebyggelse og barnets ret til en så ‘normal’ opvækst som muligt. Det bragte antallet af anbringelser ned med 15 pct. og gav et fald i udgifter på 6 mio. kr.

Læs hele casen her

Case

EN SAMLET STRATEGI BANER VEJEN FOR INNOVATION

icon-check.png Siden 2011 har Ringkøbing-Skjern Kommune arbejdet med en innovationsstrategi, der fokuserer på at drage fordel af medarbejdernes motivation til at komme med nye løsninger til driften. Det har både løftet ledernes evne til at lede innovation og gjort det nemmere for medarbejdere at få deres gode ideer omsat.

Læs hele casen her

Case

IDÉKLINIKKEN GØR GODE IDEER TIL VIRKELIGHED

icon-check.png Siden 2009 har innovationsenheden Idéklinikken i Region Nordjylland indsamlet og vurderet flere hundrede ideer fra medarbejdere og borgere. Ud af dem bliver godt en femtedel videreudviklet til innovative projekter, der skal forbedre driften af det sundhedsfaglige område.

Læs hele casen her