MEDARBEJDERNES ARBEJDE MED OFFENTLIG INNOVATION GIVER ØGET VÆRDI

Procentandele af offentlige innovationer indført i 2015-2016, der har resulteret i øget kvalitet, effektivitet, medarbejdertilfredshed eller borgerinddragelse fordelt på, hvorvidt innovationen er igangsat af eller fremmet af medarbejderne. Der opnås signifikant oftere øget kvalitet, medarbejdertilfredshed og borgerinddragelse, når medarbejderne spiller en rolle. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af innovative arbejdspladser. Antal observationer = 1.942.