BRUG NY TEKNOLOGI

46%

... af innovationerne i den offentlige sektor anvender ny teknologi

Del illustration Download illustration

NY TEKNOLOGI IGANGSÆTTER ELLER FREMMER HVER ANDEN OFFENTLIGE INNOVATION

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der er igangsat af eller fremmet af ny teknologi. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2015-2016. Antal observationer = 1.942.

Del illustration

NÅR NY TEKNOLOGI SPILLER EN ROLLE I OFFENTLIGE INNOVATIONER, FØRER DET OFTERE TIL ØGET EFFEKTIVITET OG BORGERINDDRAGELSE, MEN SJÆLDNERE TIL MEDARBEJDERTILFREDSHED

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der fører til øget effektivitet og borgerinddragelse fordelt på, hvorvidt ny teknologi enten har fremmet eller igangsat innovationen. Andelen, der opnår øget effektivitet og øget borgerinddragelse, er signifikant højere for de innovationer, hvor teknologien har spillet en rolle. Sammenhængene består, når der kontrolleres for innovationstype og delsektor. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2015-2016. Antal observationer = 1.942.

Del illustration

Case

ENERGIEKSAMEN GØR OFFENTLIGE BYGGERIER BILLIGERE I DRIFT

icon-check.png Tæt på 100 pct. overensstemmelse mellem det forventede og reelle energiforbrug i nyopførte og energirenoverede bygninger kan Bygningsstyrelsen opnå med en ny performancetest. Tidligere har nybyggerier ofte brugt markant mere energi end forventet, mens offentlige energirenoveringer typisk har leveret under halvdelen af de lovede driftsbesparelser. Brugerne af bygningerne får bl.a. bedre indeklima, fordi tekniske installationer såsom varme- og ventilationsanlæg fungerer fra dag ét.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“En organisation, der arbejder med innovation ved hjælp af ny teknologi, skal fra starten gøre sig klart, hvorfor man ønsker at arbejde sådan. Ledelsen skal kunne oversætte sin vision, så den giver mening for de medarbejdere, der skal omlægge deres arbejdsgange og blive fortrolige med den ny teknik. Og ligesådan er det vigtigt at oplyse og vejlede på en meningsfuld måde, når borgerne skal modtage offentlige services på en ny måde. Mange hænder skal løfte i flok, hvis innovation ved hjælp af ny teknologi skal skabe reel merværdi.”

Del citat

Gitte Duelund Jensen, leder, Center for Velfærdsteknologi.

KL’s Center for Velfærdsteknologi arbejder for at udbrede velfærdsteknologi til forflytning, vasketoiletter m.m. ved at rådgive kommunerne, dokumentere effekter samt samle og sprede viden. Kontakt: gdj@kl.dk

Case

SKAT SPARER DANSKERNE FOR ÆRGRELSER OVER RESTSKAT

icon-check.png Ved hjælp af tjenesten ‘Skat i balance’ har SKAT siden 2013 hjulpet over en million danskere til at ramme plet med forskudsopgørelsen. Det har betydet et fald i danskernes restskat på 1,7 milliarder kr., og samtidig forventes der et ekstra provenu til statskassen på ca. 100 mio. kr. om året i skattekroner, der ellers ikke ville kunne inddrives.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“De digitale kommunikationskanaler rummer et stort potentiale for at mobilisere borgerne på nye måder. Borgerne kan bidrage med social kapital i form af viden eller arbejdskraft til et fællesskab eller netværk, hvor de ikke bare får noget igen i forholdet 1:1, men så at sige får hele fællesskabet tilbage. Det kunne eksempelvis være, når forældre får mulighed for digitalt at koordinere transporten til og fra skole, børnehave, legeaftaler eller fritidsaktiviteter.”"

Del citat

Niels Thyge Thygesen, lektor, ph.d., Copenhagen Business School.

Niels Thyge Thygesen forsker i bl.a. systemog kommunikationsteori i relation til offentlig styring ved CBS’ Department of Management, Politics and Philosophy. Kontakt: 38 15 35 54, ntt.mpp@cbs.dk