STØRRE EFFEKTIVITET OG BORGERINDDRAGELSE FOREKOMMER HYPPIGERE, NÅR NY TEKNOLOGI SPILLER EN ROLLE

Procentandele af offentlige innovationer, der fører til øget effektivitet og borgerinddragelse fordelt på, hvorvidt ny teknologi enten har fremmet eller igangsat innovationen. Andelen, der opnår øget effektivitet og øget borgerinddragelse, er signifikant højere for de innovationer, hvor teknologien har spillet en rolle. Sammenhængene består, når der kontrolleres for innovationstype og delsektor. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.