NÅR NY TEKNOLOGI SPILLER EN ROLLE I OFFENTLIGE INNOVATIONER, FØRER DET OFTERE TIL ØGET EFFEKTIVITET OG BORGERINDDRAGELSE, MEN SJÆLDNERE TIL MEDARBEJDERTILFREDSHED

Procentandele af offentlige innovationer, der fører til øget effektivitet og borgerinddragelse fordelt på, hvorvidt ny teknologi enten har fremmet eller igangsat innovationen. Andelen, der opnår øget effektivitet og øget borgerinddragelse, er signifikant højere for de innovationer, hvor teknologien har spillet en rolle. Sammenhængene består, når der kontrolleres for innovationstype og delsektor. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2015-2016. Antal observationer = 1.942.