FRIVILLIGES BIDRAG TIL INNOVATION

FRIVILLIGE VÅGEKONER LETTER DEN SIDSTE TID

icon-check.png

Ingen skal tilbringe de sidste timer af livet uden medmenneskelig nærvær og omsorg. Sådan lyder målsætningen for de frivillige vågekoner i Røde Kors’ vågetjenester. Idéen stammer oprindeligt fra Bornholm, men er nu udbredt til resten af landet, hvor vågekoner rykker ud for at sidde hos de døende – en opgave plejepersonale og pårørende ikke altid kan overkomme.

icon-before.png

Ofte tillod arbejdspresset på plejehjem og sygehuse ikke, at der kunne sidde en ansat og våge ved en døendes sengeleje, når det ikke var nødvendigt af hensyn til behandlingen. Særligt om natten var der problemer med at finde mandskab. Det problem satte en pensioneret sygeplejerske fra Bornholm sig for at løse i 2004. Hun dannede et korps af frivillige vågekoner på øen og kontaktede siden Røde Kors, der gjorde vågetjenesterne landsdækkende.

icon-reuse.png

Hvis der er brug for våge-assistance, kan personale fra plejehjem, sygehuse eller hjemmeplejen nu ringe efter hjælp fra frivillige vågekoner. Røde Kors har 81 vågetjenester fordelt over hele landet med mere end 1.000 frivillige kvinder og mænd, som i 2015 vågede over 1.017 døende mennesker. Ofte på et plejehjem, men undertiden også i private hjem og på sygehuse. Ældre Sagen driver også vågetjenester med 488 frivillige fordelt over hele landet. De etablerede tjenesten i 2010 og mærker stigende efterspørgsel. Vågekonerne deltager ikke i behandlingen og overtager ikke dele af personalets lønnede arbejde, men supplerer med mere tryghed og nærvær til den døende. Det kan være ved at holde hånd, tale lidt eller læse højt. Også familien har stor nytte af vågerne, som aflaster de pårørende, der kan få nogle timers søvn, mens deres kæres hånd holdes af en våger..

icon-reuse.png

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Alice Pauck Hansen, aktivitetsleder, Vågekonerne, Bornholm,
30 57 32 88, alice.pauck@gmail.com

Alexandra Dessoy, udviklingskonsulent, Vågetjenesten, Røde Kors,
23 34 40 46, alilb@rodekors.dk

Camilla Stubbe Teglbjærg, konsulent, Vågetjenesten, Ældre Sagen,
29 11 42 95, cst@aeldresagen.dk

Lissy Madsen, leder, Plejecenter Snorrebakken, Rønne,
30 18 05 11, lissy.madsen@brk.dk

Læs mere om medarbejdernes rolle i kapitel 7.3 i bogen "Innovationsbarometeret – højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation."  Læs e-bogen gratis her