Gitte Duelund Jensen,

leder, Center for Velfærdsteknologi. KL’s Center for Velfærdsteknologi arbejder for at udbrede velfærdsteknologi til forflytning, vasketoiletter m.m. ved at rådgive kommunerne, dokumentere effekter samt samle og sprede viden. Kontakt: gdj@kl.dk

“En organisation, der arbejder med innovation ved hjælp af ny teknologi, skal fra starten gøre sig klart, hvorfor man ønsker at arbejde sådan. Ledelsen skal kunne oversætte sin vision, så den giver mening for de medarbejdere, der skal omlægge deres arbejdsgange og blive fortrolige med den ny teknik. Og ligesådan er det vigtigt at oplyse og vejlede på en meningsfuld måde, når borgerne skal modtage offentlige services på en ny måde. Mange hænder skal løfte i flok, hvis innovation ved hjælp af ny teknologi skal skabe reel merværdi.”