Kirsten Besendahl,

afdelingsleder Analyse, HR og Udvikling i Tønder Kommune, Kontakt: 21 35 89 64, kb1@toender.dk

“Begreber som effekt og evidens er godt inde på den kommunale rygrad, men når det gælder innovative tiltag har vi også brug for nogle lidt andre evalueringsgreb. Vi har brug for hurtig viden om, hvordan de afprøvede prøvehandlinger virker. Vi leder derfor tidligt efter de små tegn på, om tiltaget skaber værdi for borgerne eller medarbejderne. Det placerer evaluator i en anden, mere aktiv rolle, hvor en god føling med organisationen er afgørende for værdien. Derfor benytter vi i mange sammenhænge interne evaluatorer, som så både skal have faciliterings- og evalueringskompetence.”