Lisa Gramkow Østergaard,

Teamleder i sekretariat og udvikling, Ikast-Brande Kommune.

"Det er de antagelser og forestillinger, vi i forvejen har i hovedet, der sætter begrænsninger for virkelysten. De gode ideer skal slippes løs, men det kan de først blive, når vi ikke længere sidder fast i vanetænkning. Derfor arbejder vi på at være mental frikommune."

Kontakt: 99 60 41 63
ligra@ikast-brande.dk