Peter Dexters,

projektleder for innovation og samskabelse, Direktoratet for Kriminalforsorgen. Peter Dexters arbejder blandt andet med innovation og samskabelse af udviklingsmiljøer og uddannelses- og beskæftigelsesindsatser i forhold til socialt udsatte både i og uden for Kriminalforsorgen. Kontakt: 72 55 46 48, peter.dexters@kriminalforsorgen.dk

Hvis borgeren står uden for samfundet, bliver det vigtigste i den sociale innovation, at borgeren involverer sig i samfundet. Derfor giver udvikling i samarbejde med borgeren overensstemmelse mellem mål og metode i Kriminalforsorgen. Vi resocialiserer altså ved at socialisere. Helt enkelt får og tager de indsatte et medansvar for ’fængselssamfundet’ ved at indgå i et samarbejde om planlægning, udførelse, evaluering og formidling af resocialiserende tiltag. Det er der overraskende mange, der kan og vil.