Peter Dexters,

projektleder for innovation og samskabelse, Direktoratet for Kriminalforsorgen.

"Hvis borgeren står uden for samfundet, bliver det vigtigste i den sociale innovation, at borgeren involverer sig i samfundet. Derfor giver udvikling i samarbejde med borgeren overensstemmelse mellem mål og metode i Kriminalforsorgen. Vi resocialiserer altså ved at socialisere. Helt enkelt får og tager de indsatte et medansvar for ’fængselssamfundet’ ved at indgå i et samarbejde om planlægning, udførelse, evaluering og formidling af resocialiserende tiltag. Det er der overraskende mange, der kan og vil."

Kontakt: 72 55 46 48
peter.dexters@kriminalforsorgen.dk