Rikke Baker,

beskæftigelseschef, Settlementet. Settlementet driver bl.a. et projekt med intensive og helhedsorienterede beskæftigelsesforløb for kontanthjælpsmodtagere i Københavns Kommune. Projektet løber over en femårig periode og skal hjælpe de 360 medvirkende udsatte borgere til at komme i ordinært job eller fleksjob. Kontakt: 33 27 96 11, rikkebaker@settlementet.dk

Samarbejdet med Den A.P. Møllerske Støttefond betyder, at vi har fået mulighed for sammen med Københavns Kommune at sætte en dagsorden på beskæftigelsesområdet. Med investeringen fra Støttefonden udvikler vi beskæftigelsesindsatsen for udsatte borgere og løfter blikket fra den daglige drift. Vi implementerer og afprøver ideer, som er vigtige for at hæve kvaliteten i indsatserne – og med VIVE knytter vi forskning på indsatsen, så vi har evidens for, hvad der virker. Alt dette er kun muligt ved en betydelig investering fra Støttefondens side. Endelig betyder det tætte samarbejde med Støttefonden og de krav, det stiller til os, at vi dygtiggør os som organisation.