En stor del af både kommunale, regionale og statslige arbejdspladser er innovative

Figuren viser, om kommunale, regionale og statslige arbejdspladser har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Figuren bygger på spørgsmålet ”Har jeres arbejdsplads i perioden 2018-2019 indført nye eller væsentligt ændrede…” med underspørgsmålene ”produkter?”, ”serviceydelser?”, ”processer eller måder at organisere arbejdet på?” og ”måder at kommunikere med omverdenen på?”. Procentandelen, der har indført en innovation, er dem, der har svaret ”Ja” til mindst ét af de fire underspørgsmål. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=2.271.