Det siger eksperten

Bring forskellige fagligheder i spil og forløs potentialet

Julie Becher er chef for Læring og Trivsel i Holbæk Kommune. Hun har indtil april 2018 haft ansvaret for kerneopgaven Uddannelse til Alle Unge, en utraditionel og nyskabende måde at organisere uddannelses- og ungeindsatsen på, som bl.a. bygger på nye samarbejder internt i kommunen og med ungdomsuddannelserne. Læs ekspertens råd
Det siger eksperten

Øv jer i grænsekryds – og husk borgernes perspektiv

Annemette Digmann er selvstændig forsker og forsker bl.a. i ledelse og innovation. Hun har drevet omfattende aktionsforskning på tværs af den offentlige sektor og på den baggrund bidraget med en række bøger og artikler. Derudover er hun tidligere innovationschef og ekspert i tværgående innovationsprojekter. Læs ekspertens råd
Det siger eksperten

Lad OPI være en gevinst – for både det offentlige og det private

Christian Graversen er administrerende direktør hos Welfare Tech. Welfare Tech er en markedsdreven klynge for sundhed og velfærdsteknologi i Danmark, som udvikler forretning og skaber innovation gennem samarbejde mellem private virksomheder og offentlige parter inden for social- og sundhedsområdet. Uddannet som cand.merc. og har solid erfaring fra flere private virksomheder, særligt inden for it, salg og kunderelationer. Læs ekspertens råd
Det siger eksperten

Skab åbne processer og sørg for at have klare rammer

Helle Hygum Espersen og Linda Lundgaard Andersen er henholdsvis seniorprojektleder i VIVE og professor i Center for Social Entreprenørskab ved RUC. Begge interesserer sig for og forsker i den offentlige sektors samarbejde med civilsamfundet, herunder samskabelse, samproduktion, socialt entreprenørskab, borgerinddragelse og frivillighed. Læs ekspertens råd
Det siger eksperten

Lad os løse et problem – ikke en opgave

Troels Boldt Rømer er formand for Ungdommens Røde Kors (URK). Foreningen indgår som frivillig organisation i mange forskellige former for samarbejder med offentlige arbejdspladser om løsning af konkrete problemer, og organisationen vægter værdier som handlekraft, ligeværdige fællesskaber og gode ung-til-ung-relationer højt. Læs ekspertens råd
Det siger eksperten

Led målrettet efter hinanden – og skab et godt match

Jacob Torfing er professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi på RUC. Han forsker i offentlig ledelse, netværk og samarbejdsdreven innovation og er forfatter og medforfatter til en lang række forskningsartikler og bøger om emnerne. Senest har han skrevet og fået udgivet bogen ’Collaborative Innovation in the Public Sector’. Læs ekspertens råd
Det siger eksperten

Skab løsninger, der kan kopieres og bruges af andre

Jesper Nygård er administrerende direktør i Realdania og næstformand i Fondenes Videnscenter. Realdania har det byggede miljø som arbejdsfelt og har gennem årene støttet mere end 3.350 projekter over hele landet. Den filantropiske forening har bl.a. fokus på at indkredse og løse vigtige samfundsudfordringer i samarbejde med andre aktører. Læs ekspertens råd
Det siger eksperten

Vær bevidst om forskelle – og hav en åben dialog

Poul Erik Lauridsen er direktør i Gate 21. Gate 21 er en partnerorganisation, der driver innovationsprojekter for at skabe vækst i Greater Copenhagen ved at fremme den grønne omstilling. En voksende andel af projekterne er EU-finansierede og går på tværs af Øresund, heriblandt Lighting Metropolis, der er et samarbejde om udvikling af intelligente lysløsninger. Læs ekspertens råd