FONDE IGANGSÆTTER, FREMMER OG SAMARBEJDER

Procentandele af offentlige innovationer, der er blevet fremmet eller igangsat af eller er blevet til i samarbejde med fonde. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation i perioden 2015-2016. Antal observationer = 1.942.