OFTERE HØJERE KVALITET OG BEDRE BORGERINDDRAGELSE NÅR FONDE SPILLER EN ROLLE

Procentandele af offentlige innovationer, der fører til øget kvalitet, effektivitet, medarbejdertilfredshed eller borgerinddragelse, fordelt på hvorvidt fonde har spillet en rolle. Andelen, der opnår øget borgerinddragelse og kvalitet, er signifikant højere for de innovationer, hvor fonde har spillet en rolle. Sammenhængen består, når der kontrolleres for innovationstype og delsektor. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation i perioden 2015-2016. Antal observationer = 1.942.