FIND LØSNINGER MED FONDE

9%

... af de offentlige innovationer sker i samspil med fonde

Del illustration Download illustration

FONDE IGANGSÆTTER, FREMMER OG SAMARBEJDER

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der er blevet fremmet eller igangsat af eller er blevet til i samarbejde med fonde. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation i perioden 2015-2016. Antal observationer = 1.942.

Del illustration

OFTERE HØJERE KVALITET OG BEDRE BORGERINDDRAGELSE NÅR FONDE SPILLER EN ROLLE

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der fører til øget kvalitet, effektivitet, medarbejdertilfredshed eller borgerinddragelse, fordelt på hvorvidt fonde har spillet en rolle. Andelen, der opnår øget borgerinddragelse og kvalitet, er signifikant højere for de innovationer, hvor fonde har spillet en rolle. Sammenhængen består, når der kontrolleres for innovationstype og delsektor. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation i perioden 2015-2016. Antal observationer = 1.942.

Del illustration

Case

FONDE OG KOMMUNER FINDER NYE HJEM TIL HJEMLØSE UNGE

icon-check.png I et partnerskab mellem kommuner og fonde bliver mellem 10 og 20 procent af boligerne på fondenes private kollegier reserveret til hjemløse unge. Omkring 20 unge har indtil videre fået et sted at bo via ordningen, som i det første år forventes at medføre en samfundsøkonomisk nettogevinst på 106.000 kr. pr. borger i form af sparede udgifter til bl.a. herberger og indsatser til psykiatri og sundhed.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

Samarbejdet med Den A.P. Møllerske Støttefond betyder, at vi har fået mulighed for sammen med Københavns Kommune at sætte en dagsorden på beskæftigelsesområdet. Med investeringen fra Støttefonden udvikler vi beskæftigelsesindsatsen for udsatte borgere og løfter blikket fra den daglige drift. Vi implementerer og afprøver ideer, som er vigtige for at hæve kvaliteten i indsatserne – og med VIVE knytter vi forskning på indsatsen, så vi har evidens for, hvad der virker. Alt dette er kun muligt ved en betydelig investering fra Støttefondens side. Endelig betyder det tætte samarbejde med Støttefonden og de krav, det stiller til os, at vi dygtiggør os som organisation.

Del citat

Rikke Baker, beskæftigelseschef, Settlementet.

Settlementet driver bl.a. et projekt med intensive og helhedsorienterede beskæftigelsesforløb for kontanthjælpsmodtagere i Københavns Kommune. Projektet løber over en femårig periode og skal hjælpe de 360 medvirkende udsatte borgere til at komme i ordinært job eller fleksjob. Kontakt: 33 27 96 11, rikkebaker@settlementet.dk

Værktøj

Få faglig sparring og netværk om fondssamarbejde

Kommunernes Fundraisingnetværk er et forum for dialog, vidensdeling og inspiration for kommunale medarbejdere, der til daglig arbejder med fundraising via EU, nationale eller private fonde. Læs mere
Det siger eksperten

Skab løsninger, der kan kopieres og bruges af andre

Jesper Nygård er administrerende direktør i Realdania og næstformand i Fondenes Videnscenter. Realdania har det byggede miljø som arbejdsfelt og har gennem årene støttet mere end 3.350 projekter over hele landet. Den filantropiske forening har bl.a. fokus på at indkredse og løse vigtige samfundsudfordringer i samarbejde med andre aktører. Læs ekspertens råd