Fonde spiller en positiv rolle i en ud af ti innovationer i den offentlige sektor

Figuren viser andelen af offentlige innovationer, hvor fonde spiller en positiv rolle. Procentandelen dækker over de arbejdspladser, der har angivet en positiv rolle for fonde i mindst ét af fire spørgsmål: Om fonde har været en af årsagerne til, at den seneste innovation blev sat i gang, om fonde i nogen eller i høj grad fremmede den seneste innovation, om der er samarbejdet med fonde om den seneste innovation og om fonde har medfinansieret den seneste innovation. De fire spørgsmål er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. De fire delelementer summerer til mere end 10 %, fordi fonde kan have spillet en positiv rolle for innovationen på mere end én måde. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.