GÅ SAMMEN MED VIRKSOMHEDERNE

30%

... af innovationerne i den offentlige sektor sker i samspil med private virksomheder

Del illustration Download illustration

SÅDAN INDGÅR VIRKSOMHEDERNE I SAMSPIL OM OFFENTLIG INNOVATION

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der er igangsat af, fremmet eller udført i samarbejde med private virksomheder. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.

Del illustration

ØGET EFFEKTIVITET OG KVALITET FOREKOMMER OFTERE, NÅR PRIVATE VIRKSOMHEDER SPILLER EN ROLLE

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der fører til øget effektivitet eller kvalitet fordelt på, hvorvidt private virksomheder har spillet en rolle. Andelen, der opnår øget effektivitet og kvalitet, er signifikant højere blandt de innovationer, hvor virksomheder har spillet en rolle ved at igangsætte, fremme og/eller samarbejde om innovationen. Forskellen på andelen, der opnår øget kvalitet, når virksomheder spiller en rolle, er lavsignifikant. Den er alligevel medtaget, da sammenhængen er højsignifikant, hvis analysen begrænses til de 22 pct. af innovationerne, hvor virksomhederne indgår i et reelt samarbejde. Sammenhængen mellem virksomhedernes rolle og øget effektivitet består, når der kontrolleres for innovationstype. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.

Del illustration

Case

MINDRE CO2 SKABER VÆKST I SØNDERBORG

icon-check.png ProjectZero er et partnerskab mellem offentlige og private aktører, der vil gøre hele lokalområdet i Sønderborg Kommune CO2-neutralt i 2029. Siden projektets start i 2007 er udledningen af drivhusgasser reduceret med 35 pct., og samtidig viser analyser fra 2010 og 2011, at klimaomstillingen hvert år giver en jobskabelse på ca. 800 årsværk.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

"I Gribskov har vi gode erfaringer med at inddrage virksomheder som medborgere. Da vi skulle udvikle vores nye handicappolitik, blev to virksomheder inviteret ind i processen – på lige fod med borgere og handicaporganisationer. Det blev en rigtig nyttig forstyrrelse af den klassiske tænkning om virksomheder, som leverandører alene. Det blev tydeligt, at vores lokale virksomheder er parate til at bruge tid på at hjælpe os i kommunen med at skabe helt nye løsninger for borgerne og her konkret til at fokusere endnu mere på virksomhedernes rolle i at give borgere med handicap lige muligheder. Det kan man også gøre med skoleforhold, kriminalitet, ungdomsuddannelser, plejeområdet osv.”

Del citat

Tabita Sonne-Dalsø, chef for Strategi og Ledelse, Gribskov Kommune.

Tabita har arbejdet med innovationsstrategi og velfærdsinnovation i forskellige kommuner både som konsulent og chef – og er særligt optaget af at samskabe nye løsninger mellem forskellige aktører. Kontakt: 72 49 62 03, tsdal@gribskov.dk

Case

HERLEV HOSPITAL RENSER SELV SIT SPILDEVAND OG SPARER MILLIONER

icon-check.png Sammen med en række private virksomheder har Herlev Hospital udviklet en ny type rensningsanlæg, som renser hospitalets spildevand så rent, at det kan ledes direkte ud i naturen. Det giver potentiale for besparelser i millionklassen.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“Et af kommunernes vigtigste bidrag til offentlig-private innovationssamarbejder er et indgående kendskab til borgernes og dermed samfundets problemer. Den viden er afgørende at få bragt i spil for at kvalificere og virkelighedsteste virksomheders innovative produkter og forskeres innovative ideer. Det kræver dog, at kommunen tager ejerskab for en proces, der kommer helt til bunds i de problemer, som borgerne rent faktisk oplever i deres hverdag. Ofte vil kommunen her opleve, at det virkelige problem og dermed løsningen ser anderledes ud end først troet. Her består opgaven i så alligevel at kunne sætte klare ord på den opgave, kommunen ønsker, virksomheder og forskere skal løfte.”

Del citat

Jeppe Wohlert, seniorkonsulent i Tænketanken DEA.

Forfatter til DEAs rapport om Kommuner som innovationsmotorer samt en række andre analyser af offentlig-private innovationspartnerskaber. Kontakt:  40 15 90 59, jw@dea.nu

Case

UDVIKLINGSPROGRAM SKAFFER NYE VIRKSOMHEDER TIL VESTJYLLAND

icon-check.png Hvert år kommer ca. ti nystartede virksomheder – såkaldte startups – fra hele verden til Esbjerg for at deltage i udviklingsprogrammet Next Step Challenge, som energiselskabet SE og rådgivningsvirksomheden Accelerace igangsatte i 2013 med hjælp fra Region Syddanmark. Efter programmets afslutning vælger en del af virksomhederne at blive i Esbjerg og bidrager dermed til væksten – det gælder fx fem startups fra første runde i 2013, som tilsammen skabte 13 lokale job inden for et år. De gode erfaringer har fået konceptet til at sprede sig. I 2016 fik Next Step Challenge en afdeling i Holstebro-Struer, og samtidig samarbejder alle landets regioner nu om et lignende projekt på landsplan.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“Det offentlige kan blive bedre til innovation ved at erkende, at man på nogle områder har en særligt høj viden og løser behov, som har kommercielt potentiale. Men der er langt fra behov og idé til et markedsmodent produkt, og her er der brug for gode rammer og samarbejdsprocesser. Et nyt produkt skal løbende udvikles og testes i den daglige praksis, hvor tiden er knap og ressourcerne få. Derfor skal både den private og offentlige aktør have direkte incitamenter til at deltage i udviklingen og mulighed for at integrere den i det daglige arbejde.”

Del citat

Kasper Edwards, seniorforsker, seniorforsker, DTU Management Engineering.

Kasper Edwards forsker i innovative processer, produktivitet og arbejdsmiljø og er medlem af Center for Offenligt Innovations Innovationspanel. Kontakt: 45 25 60 10, kaed@dtu.dk