GÅ SAMMEN MED VIRKSOMHEDERNE

30%

... af innovationerne i den offentlige sektor sker i samspil med private virksomheder