ØGET EFFEKTIVITET OG KVALITET FOREKOMMER OFTERE, NÅR PRIVATE VIRKSOMHEDER SPILLER EN ROLLE

Procentandele af offentlige innovationer, der fører til øget effektivitet eller kvalitet fordelt på, hvorvidt private virksomheder har spillet en rolle. Andelen, der opnår øget effektivitet og kvalitet, er signifikant højere blandt de innovationer, hvor virksomheder har spillet en rolle ved at igangsætte, fremme og/eller samarbejde om innovationen. Forskellen på andelen, der opnår øget kvalitet, når virksomheder spiller en rolle, er lavsignifikant. Den er alligevel medtaget, da sammenhængen er højsignifikant, hvis analysen begrænses til de 22 pct. af innovationerne, hvor virksomhederne indgår i et reelt samarbejde. Sammenhængen mellem virksomhedernes rolle og øget effektivitet består, når der kontrolleres for innovationstype. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.