ØGET EFFEKTIVITET OG BORGERINDDRAGELSE FOREKOMMER OFTERE, NÅR PRIVATE VIRKSOMHEDER SPILLER EN ROLLE

Procentandele af offentlige innovationer, der fører til øget effektivitet eller kvalitet, fordelt på om private virksomheder har spillet en rolle. Andelen, der opnår øget effektivitet og borgerinddragelse, er signifikant højere blandt de innovationer, hvor virksomheder har spillet en rolle ved at igangsætte, fremme og/eller samarbejde om innovationen. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation i perioden 2015-2016. Antal observationer = 1.942.