GÅ SAMMEN MED VIRKSOMHEDERNE

26 %
af innovationerne i den offentlige sektor sker i samspil med private virksomheder

Åben illustration GÅ SAMMEN MED VIRKSOMHEDERNE Download illustration

PRIVATE VIRKSOMHEDER SPILLER EN POSITIV ROLLE I EN UD AF FIRE OFFENTLIGE INNOVATIONER

Figuren viser andelen af offentlige innovationer, hvor private virksomheder spiller en positiv rolle. Procentandelen dækker over de arbejdspladser, der har angivet en positiv rolle for private virksomheder i mindst ét af tre spørgsmål: Om private virksomheder har været en af årsagerne til, at den seneste innovation blev sat i gang, om private virksomheder i nogen eller i høj grad fremmede den seneste innovation og om der er samarbejdet med private virksomheder om den seneste innovation. De tre spørgsmål er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. De tre delelementer summerer til mere end 26 %, fordi private virksomheder kan have spillet en positiv rolle for innovationen på mere end én måde. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "PRIVATE VIRKSOMHEDER SPILLER EN POSITIV ROLLE I EN UD AF FIRE OFFENTLIGE INNOVATIONER"

DER SKABES MANGE TYPER VÆRDI, NÅR PRIVATE VIRKSOMHEDER SPILLER EN POSITIV ROLLE

Figuren viser, hvilke værdier arbejdspladsens seneste innovation har skabt, når private virksomheder spiller en positiv rolle for innovationen. Værdierne effektivitet og borgerinddragelse opnås signifikant oftere, når private virksomheder spiller en positiv rolle for innovationen, mens der ikke ses en statistisk signifikant forskel på værdierne kvalitet, medarbejdertilfredshed og politiske mål ved et signifikansniveau på 0,05. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvilken form for værdi har I alt i alt opnået med den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "DER SKABES MANGE TYPER VÆRDI, NÅR PRIVATE VIRKSOMHEDER SPILLER EN POSITIV ROLLE "

Case

VIRKSOMHEDER OG KOMMUNE UDVIKLER FREMTIDENS SKOLETOILET

Flere virksomheder, en skole og Vesthimmerlands Kommune er gået sammen om at udvikle en ny type skoletoiletter, der bl.a. skal gøre hygiejnen bedre og toiletterne mere brugervenlige. Andelen af elever, der vasker hænder efter at have været på toilettet, er efterfølgende steget fra 26 til 85 procent.

Læs hele casen her

"Vi turde tage det første skridt, selv om vi ikke vidste, om ideen kunne blive til en løsning. Det er vel i bund og grund dét, innovation handler om. Vi tog en spændende chance, og det frigav en masse energi hos både personale og ledelse, da Sekoia flyttede ind for at forstå vores verden og hverdagsudfordringer. De informationer havde virksomheden jo ikke på forhånd. Sammen udviklede vi en touch skærm med værdi for både borgeren, personalet og for økonomien, da vi sparer tid. Vi fik en fælles succes, men sådan går det jo ikke altid. Nogle projekter vil løbe ud i sandet, men det vigtigt, at vi altid tør tage chancen."

Åben citat fra Joan Hartvig, forstander, Hjemmet Sydmarksgården, Assens Kommune.

Joan Hartvig, forstander, Hjemmet Sydmarksgården, Assens Kommune.

Kontakt: 63 76 66 03
joh@diakon.dk

Case

APP GIVER TIDEN TILBAGE TIL PATIENTER OG PERSONALE

I samarbejde med et konsulenthus og en privat virksomhed har Øre-Næse-Halsafdelingen på Nordsjællands Hospital udviklet en ny app, der gør det lettere for patienter at håndtere ventetid. Appen har bl.a. reduceret ventetiden, sikret langt bedre information til patienter og pårørende og sparet afdelingen for over 80 pct. af den tid, den før brugte på for-samtaler.

Læs hele casen her

Det siger eksperten

Lad OPI være en gevinst – for både det offentlige og det private

Christian Graversen er administrerende direktør hos Welfare Tech. Welfare Tech er en markedsdreven klynge for sundhed og velfærdsteknologi i Danmark, som udvikler forretning og skaber innovation gennem samarbejde mellem private virksomheder og offentlige parter inden for social- og sundhedsområdet. Uddannet som cand.merc. og har solid erfaring fra flere private virksomheder, særligt inden for it, salg og kunderelationer. Læs ekspertens råd
Besøg også...

Download COI's håndbog om innovative samarbejder

NYT SAMMEN BEDRE er COI's håndbog om innovative samarbejder i den offentlige sektor. Bogen er en håndbog til dig, der gerne vil skabe nye resultater i den offentlige sektor gennem samarbejde.

Gå til side

Værktøj

Innovationspartnerskaber – en procesmodel

Erhvervsstyrelsen har udviklet en procesmodel, som guider den offentlige og private part igennem et succesfuldt innovationspartnerskab. Læs mere

"I Gribskov har vi gode erfaringer med at inddrage virksomheder som medborgere. Da vi skulle udvikle vores nye handicappolitik, blev to virksomheder inviteret ind i processen – på lige fod med borgere og handicaporganisationer. Det blev en rigtig nyttig forstyrrelse af den klassiske tænkning om virksomheder, som leverandører alene. Det blev tydeligt, at vores lokale virksomheder er parate til at bruge tid på at hjælpe os i kommunen med at skabe helt nye løsninger for borgerne og her konkret til at fokusere endnu mere på virksomhedernes rolle i at give borgere med handicap lige muligheder. Det kan man også gøre med skoleforhold, kriminalitet, ungdomsuddannelser, plejeområdet osv.”

Åben citat fra Tabita Sonne-Dalsø, chef for Strategi og Ledelse, Gribskov Kommune.

Tabita Sonne-Dalsø, chef for Strategi og Ledelse, Gribskov Kommune.

Kontakt: 72 49 62 03
tsdal@gribskov.dk

Case

MINDRE CO2 SKABER VÆKST I SØNDERBORG

ProjectZero er et partnerskab mellem offentlige og private aktører, der vil gøre hele lokalområdet i Sønderborg Kommune CO2-neutralt i 2029. Siden projektets start i 2007 er udledningen af drivhusgasser reduceret med 35 pct., og samtidig viser analyser fra 2010 og 2011, at klimaomstillingen hvert år giver en jobskabelse på ca. 800 årsværk.

Læs hele casen her