GÅ SAMMEN MED VIRKSOMHEDERNE

30%

... af innovationerne i den offentlige sektor sker i samspil med private virksomheder

Del illustration Download illustration

VIRKSOMHEDER IGANGSÆTTER, FREMMER OG SAMARBEJDER

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der er igangsat, fremmet eller udført i samarbejde med private virksomheder. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation i perioden 2015-2016. Antal observationer = 1.942.

Del illustration

ØGET EFFEKTIVITET OG BORGERINDDRAGELSE FOREKOMMER OFTERE, NÅR PRIVATE VIRKSOMHEDER SPILLER EN ROLLE

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der fører til øget effektivitet eller kvalitet, fordelt på om private virksomheder har spillet en rolle. Andelen, der opnår øget effektivitet og borgerinddragelse, er signifikant højere blandt de innovationer, hvor virksomheder har spillet en rolle ved at igangsætte, fremme og/eller samarbejde om innovationen. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation i perioden 2015-2016. Antal observationer = 1.942.

Del illustration

Case

VIRKSOMHEDER OG KOMMUNE UDVIKLER FREMTIDENS SKOLETOILET

icon-check.png Flere virksomheder, en skole og Vesthimmerlands Kommune er gået sammen om at udvikle en ny type skoletoiletter, der bl.a. skal gøre hygiejnen bedre og toiletterne mere brugervenlige. Andelen af elever, der vasker hænder efter at have været på toilettet, er efterfølgende steget fra 26 til 85 procent.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

Vi turde tage det første skridt, selv om vi ikke vidste, om ideen kunne blive til en løsning. Det er vel i bund og grund dét, innovation handler om. Vi tog en spændende chance, og det frigav en masse energi hos både personale og ledelse, da Sekoia flyttede ind for at forstå vores verden og hverdagsudfordringer. De informationer havde virksomheden jo ikke på forhånd. Sammen udviklede vi en touch skærm med værdi for både borgeren, personalet og for økonomien, da vi sparer tid. Vi fik en fælles succes, men sådan går det jo ikke altid. Nogle projekter vil løbe ud i sandet, men det vigtigt, at vi altid tør tage chancen.

Del citat

Joan Hartvig, forstander, Hjemmet Sydmarksgården, Assens Kommune.

Tidligere centerleder for plejecentret Hybyhus i Fredericia Kommune, der sammen med virksomheden Sekoia har udviklet og implementeret touchskærme i borgernes boliger. Kontakt: 63 76 66 03, joh@diakon.dk

Case

APP GIVER TIDEN TILBAGE TIL PATIENTER OG PERSONALE

icon-check.png I samarbejde med et konsulenthus og en privat virksomhed har Øre-Næse-Halsafdelingen på Nordsjællands Hospital udviklet en ny app, der gør det lettere for patienter at håndtere ventetid. Appen har bl.a. reduceret ventetiden, sikret langt bedre information til patienter og pårørende og sparet afdelingen for over 80 pct. af den tid, den før brugte på for-samtaler.

Læs hele casen her

Case

HERLEV HOSPITAL RENSER SELV SIT SPILDEVAND OG SPARER MILLIONER

icon-check.png Sammen med en række private virksomheder har Herlev Hospital udviklet en ny type rensningsanlæg, som renser hospitalets spildevand så rent, at det kan ledes direkte ud i naturen. Det giver potentiale for besparelser i millionklassen.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

"I Gribskov har vi gode erfaringer med at inddrage virksomheder som medborgere. Da vi skulle udvikle vores nye handicappolitik, blev to virksomheder inviteret ind i processen – på lige fod med borgere og handicaporganisationer. Det blev en rigtig nyttig forstyrrelse af den klassiske tænkning om virksomheder, som leverandører alene. Det blev tydeligt, at vores lokale virksomheder er parate til at bruge tid på at hjælpe os i kommunen med at skabe helt nye løsninger for borgerne og her konkret til at fokusere endnu mere på virksomhedernes rolle i at give borgere med handicap lige muligheder. Det kan man også gøre med skoleforhold, kriminalitet, ungdomsuddannelser, plejeområdet osv.”

Del citat

Tabita Sonne-Dalsø, chef for Strategi og Ledelse, Gribskov Kommune.

Tabita har arbejdet med innovationsstrategi og velfærdsinnovation i forskellige kommuner både som konsulent og chef – og er særligt optaget af at samskabe nye løsninger mellem forskellige aktører. Kontakt: 72 49 62 03, tsdal@gribskov.dk

Case

MINDRE CO2 SKABER VÆKST I SØNDERBORG

icon-check.png ProjectZero er et partnerskab mellem offentlige og private aktører, der vil gøre hele lokalområdet i Sønderborg Kommune CO2-neutralt i 2029. Siden projektets start i 2007 er udledningen af drivhusgasser reduceret med 35 pct., og samtidig viser analyser fra 2010 og 2011, at klimaomstillingen hvert år giver en jobskabelse på ca. 800 årsværk.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“Et af kommunernes vigtigste bidrag til offentlig-private innovationssamarbejder er et indgående kendskab til borgernes og dermed samfundets problemer. Den viden er afgørende at få bragt i spil for at kvalificere og virkelighedsteste virksomheders innovative produkter og forskeres innovative ideer. Det kræver dog, at kommunen tager ejerskab for en proces, der kommer helt til bunds i de problemer, som borgerne rent faktisk oplever i deres hverdag. Ofte vil kommunen her opleve, at det virkelige problem og dermed løsningen ser anderledes ud end først troet. Her består opgaven i så alligevel at kunne sætte klare ord på den opgave, kommunen ønsker, virksomheder og forskere skal løfte.”

Del citat

Jeppe Wohlert, seniorkonsulent i Tænketanken DEA.

Forfatter til DEAs rapport om Kommuner som innovationsmotorer samt en række andre analyser af offentlig-private innovationspartnerskaber. Kontakt:  40 15 90 59, jw@dea.nu

quote-dummy.jpg

“Det offentlige kan blive bedre til innovation ved at erkende, at man på nogle områder har en særligt høj viden og løser behov, som har kommercielt potentiale. Men der er langt fra behov og idé til et markedsmodent produkt, og her er der brug for gode rammer og samarbejdsprocesser. Et nyt produkt skal løbende udvikles og testes i den daglige praksis, hvor tiden er knap og ressourcerne få. Derfor skal både den private og offentlige aktør have direkte incitamenter til at deltage i udviklingen og mulighed for at integrere den i det daglige arbejde.”

Del citat

Kasper Edwards, seniorforsker, DTU Management Engineering.

Kasper Edwards forsker i innovative processer, produktivitet og arbejdsmiljø og er medlem af Center for Offenligt Innovations Innovationspanel. Kontakt: 45 25 60 10, kaed@dtu.dk

Værktøj

Innovationspartnerskaber – en procesmodel

Erhvervsstyrelsen har udviklet en procesmodel, som guider den offentlige og private part igennem et succesfuldt innovationspartnerskab. Læs mere
De norske tal

Private virksomheder

Private virksomheder spiller lidt oftere en rolle i kommunal innovation i Danmark end i Norge. Der er samspil med virksomheder i 27 procent af innovationerne i de danske kommuner og i 21 procent af de tilsvarende norske. Hyppigst ved at virksomhederne indgår i et samarbejde om innovation. Det sker i 21 procent af de danske kommunale innovationer og i 15 procent af de norske. Private virksomheder kan også bidrage ved at fremme innovationsarbejdet, mens virksomhederne sjældent igangsætter innovationer.

Del illustration
Case

UDVIKLINGSPROGRAM SKAFFER NYE VIRKSOMHEDER TIL VESTJYLLAND

icon-check.png Hvert år kommer ca. ti nystartede virksomheder – såkaldte startups – fra hele verden til Esbjerg for at deltage i udviklingsprogrammet Next Step Challenge, som energiselskabet SE og rådgivningsvirksomheden Accelerace igangsatte i 2013 med hjælp fra Region Syddanmark. Efter programmets afslutning vælger en del af virksomhederne at blive i Esbjerg og bidrager dermed til væksten – det gælder fx fem startups fra første runde i 2013, som tilsammen skabte 13 lokale job inden for et år. De gode erfaringer har fået konceptet til at sprede sig. I 2016 fik Next Step Challenge en afdeling i Holstebro-Struer, og samtidig samarbejder alle landets regioner nu om et lignende projekt på landsplan.

Læs hele casen her

Det siger eksperten

Lad OPI være en gevinst – for både det offentlige og det private

Christian Graversen er administrerende direktør hos Welfare Tech. Welfare Tech er en markedsdreven klynge for sundhed og velfærdsteknologi i Danmark, som udvikler forretning og skaber innovation gennem samarbejde mellem private virksomheder og offentlige parter inden for social- og sundhedsområdet. Uddannet som cand.merc. og har solid erfaring fra flere private virksomheder, særligt inden for it, salg og kunderelationer. Læs ekspertens råd