GENBRUG OG SPRED

74%

... af de offentlige innovationer er enten inspireret af andres løsninger eller kopieret fra andre

Del illustration Download illustration

VÆSENTLIG TILPASNING SKER FIRE GANGE OFTERE END KOPIERING

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der enten er den første af sin slags, inspireret, men tilpasset eller kopi af andre innovationer. Spørgsmålet lyder: “For den seneste innovation var...?” – 1) “Jeres arbejdsplads den første til at udvikle og indføre innovationen (så vidt I ved)”, 2) “Innovationen inspireret af andres løsninger, men tilpasset væsentligt til jeres arbejdsplads”, 3) “Innovationen i vidt omfang en kopi af andres løsninger”. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2015-2016. Antal observationer = 1.942.

Del illustration

DER BLIVER GJORT NOGET AKTIVT FOR AT SPREDE MERE END HVER ANDEN INNOVATION

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der har svaret, at de har gjort noget aktivt for at sprede den seneste innovation. Spørgsmålet lyder “Har I gjort noget aktivt for at sprede innovationen, så andre kan genbruge jeres løsning?”. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2015-2016. Antal observationer = 1.942.

Del illustration

Case

7 UD AF 10 0VERVÆGTIGE BØRN TABER SIG MED SUNDHEDSMODEL FRA HOLBÆK

icon-check.png Regionshospitalet i Randers og fire nordøstjyske sundhedscentre har succesfuldt genbrugt Holbæk-modellen til livsforbedrende indsats over for områdets overvægtige børn og unge. Modellen er udviklet af læge i børnesygdomme Jens-Christian Holm fra Holbæk. Kuren er en omfattende pakkeløsning, der inkluderer kurser for de kommunale medarbejdere i at bruge modellen. 70 pct. af 1.700 unge er på kort tid kommet af med deres problem.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

I den offentlige sektor har vi brug for at løse flere problemer for færre penge. Derfor skal vi selvfølgelig ikke løse det samme problem to gange. Det betyder, at spredning af innovation i den offentlige sektor er dybt afgørende. Når vi udvikler nye løsninger hos os selv og bruger skattekroner på det, så skylder vi simpelthen vores samfund og skatteyderne at stille de nye løsninger og erfaringer til rådighed for andre, så andre kan omsætte den viden hos dem selv i deres egen kontekst.

Del citat

Christian Bason, direktør, Dansk Design Center.

Forfatter til bøgerne “Sæt borgeren i spil – sådan involverer du borgere og virksomheder i offentlig innovation”, “Velfærdsinnovation", “Leading Public Sector Innovation”, “Design for Policy” samt “Form Fremtiden: Designledelse som innovationsværktøj”. Tidligere leder af det tværoffentlige innovationslaboratorium MindLab. Kontakt: 31 31 73 74, chb@ddc.dk

Case

BETALINGSKORT TIL BØRN FJERNER BØVL MED KONTANTER I FROKOSTKØEN

icon-check.png Skolebørn i Aalborg Kommune har ikke længere lommerne fulde af mønter, når de køber frokost i kantinen. I 2015 indførte kommunen betalingskort på alle større skoler – 40 i alt – og det har betydet bedre service for børn og forældre samt en mere effektiv arbejdsgang for kantinepersonalet.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“Når man i organisationen skal “sælge” noget, som er kopieret fra andre, skal man kunne forklare, hvorfor det er en god idé. Argumenterne skal være i orden, og man skal være meget opmærksom på, hvem man taler med. Ansatte vil typisk fokusere på, hvad det helt konkret vil betyde for dem og de borgere, de er i kontakt med. Økonomidirektøren vil anskue ideen i et mere overordnet perspektiv og også fokusere på effekterne på bundlinjen og på potentialet for afbureaukratisering.”

Del citat

Laila Mariann Hansen, projektleder for innovationsindsatsen, Silkeborg Kommune.

Kontakt: 21 16 27 39, lmh@silkeborg.dk

Case

NY KOMMUNAL KLAGEHÅNDTERING KAN GENBRUGES I STATEN

icon-check.png Med såkaldt klagedrevet innovation har Roskilde Kommune halveret tidsforbruget på klager på beskæftigelsesområdet. Samtidig er antallet af klager faldet med en fjerdedel. NaturErhvervstyrelsen vil gerne genbruge metoden, der dog skal tilpasses for at fungere i statsligt regi. Det arbejder kommunen og styrelsen nu sammen om ved at bruge COI’s spredningsguide, som trin for trin guider igennem processen. Styrelsen tester den statslige variant i løbet af 2017.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“Den eneste optimale og systematiske måde at finde kopierbare løsninger på er at få dem fra dem, der har opfundet dem. Derfor kræver optimal spredning af gode ideer indsigt i lignende aktører, gode relationer og mod og overskud til at investere i at hjælpe hinanden. Men samtidig skal man også høre godt efter, hvad kritikerne af en given løsning siger, for de kan have pointer, der skal tænkes med ind i implementeringen af en idé og tilpasningen til en ny kontekst.”

Del citat

Trine Petersen, seniorkonsulent, Danske Regioner.

Kontakt: 35 29 82 26, tpe@regioner.dk