VÆSENTLIG TILPASNING SKER LANGT OFTERE END KOPIERING

Procentandele af offentlige innovationer, der enten er den første af sin slags, inspireret, men tilpasset eller kopi af andre innovationer. Spørgsmålet lyder: “For den seneste innovation var...?” – 1) “Jeres arbejdsplads den første til at udvikle og indføre innovationen (så vidt I ved)”, 2) “Innovationen inspireret af andres løsninger, men tilpasset væsentligt til jeres arbejdsplads”, 3) “Innovationen i vidt omfang en kopi af andres løsninger”. 8 pct. har svaret “Ved ikke”. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.