DER BLIVER GJORT NOGET AKTIVT FOR AT SPREDE MERE END HVER ANDEN INNOVATION

Procentandele af offentlige innovationer, der har svaret, at de har gjort noget aktivt for at sprede den seneste innovation. Spørgsmålet lyder “Har I gjort noget aktivt for at sprede innovationen, så andre kan genbruge jeres løsning?”. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.