HÅNDTER ØKONOMIEN

65%

... af innovationerne i den offentlige sektor er påvirket af begrænset økonomi