ØKONOMISK PRES FØRER OFTERE TIL MERE KOMPLEKSE INNOVATIONER.

Procentandele af alle innovationer. Der er signifikant forskel mellem kategorierne “1 innovationstype” og “3 innovationstyper”, der optræder henholdsvis sjældnere og oftere, når økonomisk pres har været med til at igangsætte innovationen. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser. Antal observationer = 1.093.