NÅR MEDARBEJDERNE IGANGSÆTTER INNOVATIONEN, ER DET UDEN BETYDNING FOR MEDARBEJDERTILFREDSHEDEN, OM ØKONOMIEN HÆMMER ELLER FREMMER

Procentandele af offentlige innovationer, som har ført til øget medarbejdertilfredshed fordelt på, hvorvidt innovationen er igangsat af (bl.a.) medarbejdere, samt om begrænset økonomi spiller en fremmende eller hæmmende rolle. Det er alene i de tilfælde, hvor medarbejderne ikke er med til at igangsætte, at innovationer udført under hæmmende økonomi signifikant sjældnere leder til øget medarbejdertilfredshed set i forhold til innovationer, der har været fremmet af begrænset økonomi. De 403 arbejdspladser, der har svaret ‘ved ikke’ eller ‘ikke relevant’ til, om begrænset økonomi har fremmet eller hæmmet innovationen, er udeladt af opgørelsen. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser. Antal observationer = 690.