HÅNDTER ØKONOMIEN

59%

... af innovationerne i den offentlige sektor er påvirket af begrænset økonomi

Del illustration Download illustration

ØKONOMI HÆMMER OFTERE POLITISK IGANGSATTE INNOVATIONER – OG FREMMER OFTERE ØKONOMISK IGANGSATTE INNOVATIONER

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af alle innovationer. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser. Antal observationer = 1.942.

Del illustration

NÅR MEDARBEJDERNE SELV IGANGSÆTTER OFFENTLIGE INNOVATIONER, ER MEDARBEJDERTILFREDSHED OG BEGRÆNSET ØKONOMI IKKE MODSÆTNINGER

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, som har ført til øget medarbejdertilfredshed fordelt på, hvorvidt innovationen er igangsat af (bl.a.) medarbejdere, samt om begrænset økonomi spiller en fremmende eller hæmmende rolle. Det er alene i de tilfælde, hvor medarbejderne ikke er med til at igangsætte, at innovationer udført under hæmmende økonomi signifikant sjældnere leder til øget medarbejdertilfredshed set i forhold til innovationer, der har været fremmet af begrænset økonomi. De 403 arbejdspladser, der har svaret ‘ved ikke’ eller ‘ikke relevant’ til, om begrænset økonomi har fremmet eller hæmmet innovationen, er udeladt af opgørelsen. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser.

Del illustration

quote-dummy.jpg

“Vi skal så langt øjet rækker løse flere og sværere problemer for stadig færre ressourcer. Det skal vi gøre til en varig motivationskilde – ikke en brændende platform, som man ikke kan stå på ret længe. Vi kan som offentlige medarbejdere og ledere være stolte over at skabe værdi for – og sammen med – borgere og virksomheder for færre ressourcer. Vi skal derfor stjæle med stolthed af andres innovationer og være bedre til at tilpasse, genbruge og dele med hinanden. Samtidig skal vi finde mod til at rydde ud i uklare og uhensigtsmæssige mål, mandater og arbejdsgange, der ikke skaber værdi. Det gode budskab er, at når vi deler med hinanden, kan snævre økonomiske rammer, innovation og arbejdsglæde gå hånd i hånd i en langtidsholdbar offentlig sektor.”

Del citat

Claus Holm, leder af Effektivisering og HR, Furesø Kommune

– og optaget af medborgerskab og samskabelse som fundament for udvikling og effektivisering af den offentlige sektor. Kontakt: 72 16 40 48, clho@furesoe.dk

Case

HERNING VISER VEJEN TIL EN BEDRE BØRN- OG UNGEINDSATS

icon-check.png Med udsigt til besparelser valgte Herning Kommune at investere i indsatsen over for udsatte børn og unge. I tre distrikter indførte kommunen en ny model efter svensk inspiration, der fokuserer på forebyggelse og barnets ret til en så ‘normal’ opvækst som muligt. Det bragte antallet af anbringelser ned med 15 pct. og gav et fald i udgifter på 6 mio. kr.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“Kommunerne står i meget store økonomiske udfordringer, og det påvirker innovationsarbejdet. På den ene side har vi endnu mere brug for den effektivitet og kvalitet, innovation kan skabe. På den anden side er det blevet sværere at finde ressourcerne til at innovere. I den situation er det bedste, man kan gøre at være tydelig, eksplicit og hudløst ærlig omkring betydningen af de økonomiske forhold i innovationsprocesser. Nogle gange kan det virke som en katapult for innovation. Andre gange kan det i det mindste være hjælpsomt for processen åbent at anerkende, at det selvfølgelig kan være frustrerende at skulle forsøge at præstere nyt for mindre.”

Del citat

Tim Jeppesen, kommunaldirektør, Kerteminde Kommune.

Tim Jeppesen er tidligere direktør for KREVI (Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut) og tidligere kommunaldirektør i Fredericia. Kontakt: 65 15 15 15, tij@kerteminde.dk

Case

OPTIMEREDE SAGSGANGE HØVLEDE KÆMPE SAGSPUKKEL NED

icon-check.png 10 måneder har Energistyrelsen høvlet af sagsbehandlingstiden for klagesager om energimærker ved at LEAN-optimere sagsbehandlingen. Borgerne slipper for at vente, antallet af fejl vurderes at være faldet, og medarbejderne er sluppet af med en stressende sagspukkel.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“De stramme økonomiske rammer har stor betydning for arbejdet med innovation i kommunerne. Der er et vedvarende pres for at finde nye løsninger – og det sker i stor stil. Nye ideer bliver taget i brug og fører ofte til besparelser. Det er dog åbenbart, at der knytter sig nogle dilemmaer til kontinuerligt at arbejde med innovation i den offentlige sektor, hvor de ansatte kan føle sig usikre på, om fornyelser fx fører til færre jobs. Jeg tror ikke, at der findes en snuptagsløsning herpå. Min egen tilgang er at tale åbent og ærligt om dilemmaet. Det er sjovest selv at være med til at udforme fremtiden.”

Del citat

Hans Nikolaisen, kommunaldirektør i Randers Kommune.

Medlem af produktivitetskommissionen (2012- 2014), medlem af udvalg og styregrupper i KL og Kombit-regi vedr. kommunal styring. 89 15 10 05, hans.nikolaisen@randers.dk

Case

I HOLBÆK FINDER BORGERE OG POLITIKERE LØSNINGER I FÆLLESSKAB

icon-check.png I tæt dialog med borgerne har Holbæk Kommunes byråd omstillet den kommunale drift og sparet 35 mio. kr. siden 2014. Samarbejdet hedder 'Holbæk i fællesskab' og sætter nye krav til politikernes rolle i den kommunale beslutningsproces.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“I mine over 25 års arbejde med den offentlige sektor står en ting stjerneklart: Involver og lyt til både medarbejdere og brugere. Det giver succes i såvel driften som innovationen. Vi ser det også klart på redaktionen gennem de historier, som smitter og har succes hos læserne. Offentlige aktører, der involverer hele vejen rundt, høster både anerkendelse og gode resultater. Og omvendt: Hvis man aktuelt kun søger løsninger på den stramme økonomi under lukkede budgetforligsforhandlinger, så ender man nemt i kortsigtede besparelser, der bare flytter rundt på omkostningerne og fordyrer andre poster. Derfor er det så vigtigt, at både politikerne og de ansatte ledere finder vilje, mod og tid til at skabe deltagelse – selv når opgaven er at finde besparelser.”

Del citat

Nick Allentoft, chefredaktør og stifter, Mediehuset DenOffentlige.

Journalist, ordstyrer og foredragsholder om velfærdsstatens eksistenskrise. Har tidligere været foreningsformand og lokalpolitiker. Redaktør af flere bøger, bl.a. Offentlig effektivisering – debat og perspektivering (2013). Kontakt: 31 48 50 30, nick@denoffentlige.dk