HENT INSPIRATION I UDLANDET

7%

... af de offentlige innovationer sker i samspil med udlandet

Del illustration Download illustration

SÅDAN INDGÅR UDLANDET I SAMSPIL OM OFFENTLIG INNOVATION

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der er igangsat af eller blevet til i samarbejde med udlandet. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation i perioden 2015-2016. Antal observationer = 1.942.

Del illustration

OFTERE HØJERE KVALITET, NÅR UDENLANDSKE AKTØRER SPILLER EN ROLLE FOR INNOVATIONERNE

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der fører til øget kvalitet, effektivitet, medarbejdertilfredshed eller borgerinddragelse fordelt på, hvorvidt udlandet har spillet en rolle. Andelen, der opnår øget kvalitet, er signifikant højere for de innovationer, hvor udlandet har spillet en rolle. Sammenhængen består, når der kontrolleres for innovationstype og delsektor. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation i perioden 2015-2016. Antal observationer = 1.942.

Del illustration

Case

DYNAMISKE RUDERANLÆG SKABER BEDRE PLADS PÅ VEJENE

icon-check.png En helt ny type vejanlæg har sikret bedre kapacitet og reduceret kødannelsen i et tilslutningsanlæg og på en motorvejsstrækning syd for Odense. Vejdirektoratet har udviklet og tilpasset anlægget, der bl.a. gør det hurtigere og mere sikkert at komme frem, med inspiration fra og i samarbejde med amerikanske vejmyndigheder.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

Samarbejdet med vores nordiske kollegaer lærte os værdien af at skabe en fælles fortælling. Landene er forskellige, så for os var det nyttigt at tænke på Norden som en bæredygtig region med en stærk innovationskultur. Det gav energi tilbage til innovationsprocessen herhjemme. Og godt for det. For den store udfordring i et internationalt innovationssamarbejde er at bringe innovationshøjden og -energien med ’hjem’ og få den til at trives side om side med de mange andre gøremål i en offentlig forvaltning.

Del citat

Eva Christensen, projektleder, Områdefornyelsen Nørrebro, Københavns Kommune.

Med social innovation som en del af løsningen vandt projektet ’Nørrebrosjælen’ i 2016 den nordiske innovationskonkurrence Nordic Built Cities Challenge. Kontakt: 20 51 04 97, eu6j@tmf.kk.dk

Værktøj

Find det rette innovationsværktøj

Værktøjsnavigatøren, udviklet af OPSI, giver adgang til hundredvis af frit tilgængelige innovationsværktøjer, udviklet og brugt af innovatører i offentlige, private, akademiske og non-profit-sektorer i OECD-landene. Læs mere
De norske tal

Udenlandske aktører

I både Danmark og Norge sker de kommunale innovationer sjældent i samspil med udenlandske aktører. I 5 procent af innovationerne i de danske kommuner har udlandet spillet en rolle, mens det gælder 3 procent i de norske. Det klare, fælles mønster er, at næsten al kommunal innovation er indenlandsk. Det kan være en tanke værd i begge lande, som hver tæller mindre end 1 promille af jordens befolkning.

Del illustration
Det siger eksperten

Vær bevidst om forskelle – og hav en åben dialog

Poul Erik Lauridsen er direktør i Gate 21. Gate 21 er en partnerorganisation, der driver innovationsprojekter for at skabe vækst i Greater Copenhagen ved at fremme den grønne omstilling. En voksende andel af projekterne er EU-finansierede og går på tværs af Øresund, heriblandt Lighting Metropolis, der er et samarbejde om udvikling af intelligente lysløsninger. Læs ekspertens råd