Udlandet spiller en positiv rolle i 5 procent af offentlige innovationer

Figuren viser andelen af offentlige innovationer, hvor udlandet spiller en positiv rolle. Procentandelen dækker over de arbejdspladser, der har angivet en positiv rolle for udlandet i mindst ét af tre spørgsmål: Om udlandet har været en af årsagerne til, at den seneste innovation blev sat i gang, om der er samarbejdet med udlandet om den seneste innovation og om udenlandske kilder har medfinansieret den seneste innovation. De tre spørgsmål er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. De tre delelementer summerer til mere end 5 %, fordi udlandet kan have spillet en positiv rolle for innovationen på mere end én måde. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.