OFTERE HØJERE KVALITET, NÅR UDENLANDSKE AKTØRER SPILLER EN ROLLE FOR INNOVATIONERNE

Procentandele af offentlige innovationer, der fører til øget kvalitet, effektivitet, medarbejdertilfredshed eller borgerinddragelse fordelt på, hvorvidt udlandet har spillet en rolle. Andelen, der opnår øget kvalitet, er signifikant højere for de innovationer, hvor udlandet har spillet en rolle. Sammenhængen består, når der kontrolleres for innovationstype og delsektor. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation i perioden 2015-2016. Antal observationer = 1.942.