HØST BORGERNES IDEER

63%

... af de offentlige innovationer sker i samspil med borgerne.

Del illustration Download illustration

BORGERNE IGANGSÆTTER, FREMMER OG SAMARBEJDER

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der er igangsat, fremmet eller udført i samarbejde med borgerne. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation i perioden 2015-2016. Antal observationer = 1.942.

Del illustration

BEDRE KVALITET OG BORGERINDDRAGELSE LYKKES OFTERE, NÅR BORGERNE DELTAGER

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der fører til øget borgerinddragelse og kvalitet fordelt på, hvorvidt borgerne har spillet en rolle. Andelen, der opnår borgerinddragelse og kvalitet, er signifikant højere for de innovationer, hvor borgerne har spillet en rolle. Sammenhængen består, når der kontrolleres for innovationstype og delsektor. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation i perioden 2015-2016. Antal observationer = 1.942.

Del illustration

Case

FRIVILLIGE BORGERE KØRER DELEBUS OG HJÆLPER DE LOKALE

icon-check.png En delebus kørt af frivillige borgere har skabt bedre og billigere kollektiv trafik og større mulighed for at komme rundt. Vordingborg Kommune stiller delebussen, der også er blevet et nyt socialt samlingspunkt, til rådighed.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

Hvis borgeren står uden for samfundet, bliver det vigtigste i den sociale innovation, at borgeren involverer sig i samfundet. Derfor giver udvikling i samarbejde med borgeren overensstemmelse mellem mål og metode i Kriminalforsorgen. Vi resocialiserer altså ved at socialisere. Helt enkelt får og tager de indsatte et medansvar for ’fængselssamfundet’ ved at indgå i et samarbejde om planlægning, udførelse, evaluering og formidling af resocialiserende tiltag. Det er der overraskende mange, der kan og vil.

Del citat

Peter Dexters, projektleder for innovation og samskabelse, Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Peter Dexters arbejder blandt andet med innovation og samskabelse af udviklingsmiljøer og uddannelses- og beskæftigelsesindsatser i forhold til socialt udsatte både i og uden for Kriminalforsorgen. Kontakt: 72 55 46 48, peter.dexters@kriminalforsorgen.dk

Case

FRIVILLIGT NETVÆRK HJÆLPER LEDIGE I JOB

icon-check.png Ledige med Drive er et frivilligt netværk, hvor ledige hjælper hinanden tilbage i job. Idéen kom fra en borger, der selv mistede sit arbejde. De ledige med drive er en del af kulturhuset INSP!. Netværket samarbejder med virksomheder, fagforeninger, a-kasser og jobcenteret, men bestemmer selv alle aktiviteter.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“To faktorer er vigtige for at få borgerinddragelse til at fungere i forhold til innovation. Den ene er, at der reelt skal være plads til, at borgerne kan få indflydelse på det, man gerne vil innovere. Derfor handler det ofte om at kigge indad i organisationen: Tør man reelt slippe styringen og give plads? Den anden faktor er, at innovationen skal give mening for borgerne og handle om det, som er vigtigt for dem. Borgerne har ofte meget konkrete, erfaringsbaserede input, og dem skal man kunne værdsætte og bruge.”

Del citat

Anne Tortzen, leder, Center for Borgerdialog.

Konsulent og forfatter til bogen Borgerinddragelse – demokrati i øjenhøjde. Arbejder på en ph.d. om samskabelse mellem kommuner og borgere/frivillige ved Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet. Kontakt: 24 47 78 18, anne@centerforborgerdialog.dk

quote-dummy.jpg

“På et tidspunkt havde vi en udviklingsplan for en af vores større byer – og i bedste mening havde vi fra kommunens side peget på et arkitektbureau til at lave nogle visionsplaner. Det skulle vi aldrig have gjort. “Er det kommunens måde at lade os bestemme på”, lød reaktionen. Det var virkelig dumt af os, og det måtte vi trække tilbage. Mit bedste råd er derfor: Gå ind i et ubeskrevet rum med et ønske om at skabe noget relevant og væsentlig velfærd for de borgere, der bor i området. Stil spørgsmål: “Hvordan gør vi det?” i stedet for at give svar. Sådan gør vi i Hedensted i dag – både politikerne og vi embedsmænd.”

Del citat

Jesper Thyrring Møller, kommunaldirektør i Hedensted Kommune siden kommunesammenlægningen i 2006.

Tidligere kommunaldirektør i Tørring-Uldum Kommune. Kontakt: 29 25 65 11, jtm@hedensted.dk, @jtm_hedensted

Case

SKOLEKLASSER BAG NYT INNOVATIVT ROBOT-CYKELSTATIV

icon-check.png På Kroggårdsskolen i Odense Kommune har 4. klasseeleverne været med til at opfinde et helt nyt robot-cykelstativ. Innovationsprojektet er et samarbejde mellem skolen, Odense Kommune, University College Lillebælt (UCL), Blue Ocean Robotics og Veksø. Sammen planlægger de nu at sætte cykelstativet i produktion.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“Heldigvis samarbejder stadig flere offentlige institutioner med andre aktører. Fx når borgere i en landdistriktskommune selv er med til at renovere saneringsmodne huse, så flere naboer kan lokkes til byen. Når lokale virksomheder finder job til de mest udsatte ledige. Eller når frivillige sammen med kommunen arrangerer fodbold for uledsagede flygtningebørn. At flere ofte tænker bedre er en erkendelse, som fremover vil få større betydning i mange sammenhænge – for måden de offentligt ansatte møder borgere og nye samarbejdspartnere på, for måden politik udvikles på, og for hvordan den offentlige sektor styres og ledes. Men det kræver modet til at flytte diskussionen fra at handle om, hvordan rollerne fordeles til i stedet at handle om, hvordan vi løser opgaven bedst.ˮ

Del citat

Rie Ljungmann, analytiker og projektleder, Mandag Morgen.

Medforfatter til særudgivelsen ‘Mod mere fælles velfærd’, der gør status på velfærdsudviklingen og tegner fremtidens tendenser. 25 13 52 93, rlj@mm.dk

Værktøj

Mål kvaliteten af din samskabende innovation med SAMSON

Den norske pendant til Kommunernes Landsforening, KS, har udviklet værktøjet SAMSON, der både kan måle kvaliteten og identificere profilen af en samskabende innovation. Læs mere
De norske tal

Borgere

Borgerne spiller en stor rolle i kommunal innovation i både Danmark og Norge. 66 procent af innovationerne i både danske og norske kommuner sker i samspil med borgere. Hyppigst ved at fremme innovationerne undervejs. Det sker i 60 procent af de kommunale innovationer i både Danmark og Norge. I Norge igangsætter borgere lidt oftere innovation. Omvendt samarbejder de danske kommuner lidt hyppigere med borgere. Det samlede billede er, at det store omfang af samspil med borgerne er forbløffende ens i de to lande.

Del illustration
Case

AARHUSBORGERE I FØRERSÆDET NÅR KOMMUNEN TÆNKES FORFRA

icon-check.png Deltagerbudgetter, hvor borgeren selv er med til at prioritere skattekronerne. Et stærkere og mere ligeværdigt samspil mellem borgere af alle slags og kommunen. Det er nogle af de forandringer, som skal følge i kølvandet på Aarhus Kommunes nye Medborgerskabspolitik, der bl.a. er udviklet med afsæt i mere end 40 middagsselskaber afholdt i borgernes private hjem, i foreninger og på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.

Læs hele casen her

Det siger eksperten

Skab åbne processer og sørg for at have klare rammer

Helle Hygum Espersen og Linda Lundgaard Andersen er henholdsvis seniorprojektleder i VIVE og professor i Center for Social Entreprenørskab ved RUC. Begge interesserer sig for og forsker i den offentlige sektors samarbejde med civilsamfundet, herunder samskabelse, samproduktion, socialt entreprenørskab, borgerinddragelse og frivillighed. Læs ekspertens råd