Borgerne spiller en positiv rolle i over halvdelen af de offentlige innovationer

Figuren viser andelen af offentlige innovationer, hvor borgerne spiller en positiv rolle. Procentandelen dækker over de arbejdspladser, der har angivet en positiv rolle for borgerne i mindst ét af tre spørgsmål: Om borgerne har været en af årsagerne til, at den seneste innovation blev sat i gang, om borgerne i nogen eller i høj grad fremmede den seneste innovation og om der er samarbejdet med borgerne om den seneste innovation. De tre spørgsmål er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. De tre delelementer summerer til mere end 57 %, fordi borgerne kan have spillet en positiv rolle for innovationen på mere end én måde. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.