LAV NYE SERVICES

43%

... af offentlige arbejdspladser har indført nye eller forbedrede services

Del illustration Download illustration

KNAP HALVDELEN AF DE OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER HAR INDFØRT EN SERVICEINNOVATION I 2015-2016

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige arbejdspladser, der har indført en proces- eller organisatorisk innovation, serviceinnovation, kommunikationsinnovation, produktinnovation eller én innovation, uanset type, i perioden 2015-2016. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation i perioden 2015-2016. Antal observationer = 2.362.

Del illustration

EN SERVICEINNOVATION KOMMER SJÆLDENT ALENE

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der omfatter henholdsvis en, to, tre eller alle fire innovationstyper: Proces- og organisation, serviceydelser, produkter og kommunikation. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation i perioden 2015-2016. Antal observationer = 1.942.

Del illustration

Case

SKAT SPARER DANSKERNE FOR ÆRGRELSER OVER RESTSKAT

icon-check.png Ved hjælp af tjenesten ‘Skat i balance’ har SKAT siden 2013 hjulpet over en million danskere til at ramme plet med forskudsopgørelsen. Det har betydet et fald i danskernes restskat på 1,7 milliarder kr., og samtidig forventes der et ekstra provenu til statskassen på ca. 100 mio. kr. om året i skattekroner, der ellers ikke ville kunne inddrives.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“Offentlige beslutningstagere, der ønsker sig borgernes aktive deltagelse i langvarige og bæredygtige serviceløsninger, bør have langt mere fokus på processen end på mål og resultater. Man skal facilitere fælles læringsprocesser, der kan rumme mange forskellige borgere og aktørers mål, værdier, motivationer og bidrag. Det kræver, at man evner at holde processerne åbne for alle, der ønsker at bidrage. Det er ressourcekrævende. Og forudsætter en faciliterende og understøttende ledelsesstil, som kan rumme mange mål. Men man får mest merværdi, når nye formål og mål skabes sammen. Og når man evner at rumme den kompleksitet og læring, der opstår, når der er mange mål og værdier på spil!”

Del citat

Helle Hygum Espersen, seniorprojektleder, KORA,

cand.mag. i litteraturvidenskab, master i socialt entreprenørskab. Helle interesserer sig for den offentlige sektors samarbejde med civilsamfundet, herunder samskabelse, samproduktion, socialt entreprenørskab, borgerinddragelse og frivillighed. 40 50 56 74, hees@kora.dk

Case

BETALINGSKORT TIL BØRN FJERNER BØVL MED KONTANTER I FROKOSTKØEN

icon-check.png Skolebørn i Aalborg Kommune har ikke længere lommerne fulde af mønter, når de køber frokost i kantinen. I 2015 indførte kommunen betalingskort på alle større skoler – 40 i alt – og det har betydet bedre service for børn og forældre samt en mere effektiv arbejdsgang for kantinepersonalet.

Læs hele casen her