KNAP HALVDELEN AF DE OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER HAR INDFØRT EN SERVICEINNOVATION I 2015-2016

Procentandele af offentlige arbejdspladser, der har indført en proces- eller organisatorisk innovation, serviceinnovation, kommunikationsinnovation, produktinnovation eller én innovation, uanset type, i perioden 2015-2016. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation i perioden 2015-2016. Antal observationer = 2.362.